Indsend borgerforslag

Du har som borger mulighed for løbende at indsende gode ideer og budgetforslag til Norddjurs Kommune.
Det er muligt at indsende borgerforslag frem til den 1. september 2023.
De indsendte borgerforslag kan læses nederst på denne side.

Kommunalbestyrelsen har den 18. juni 2019 vedtaget, at der på hjemmesiden åbnes op for, at borgere kan indsende konkrete budgetforslag. I år er der åbent for indsendelse af forslag frem til den 1. september 2023.

Disse budgetforslag må ikke forveksles med høringssvar til budgetforslag for 2024-2027, som kan indsendes i den planlagte høringsperiode, som løber fra 2. til 15. september 2023.

Ved åbning for indsendelse af budgetforslag er det samtidig besluttet, at det vil være op til det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem eller forvaltningen at anvende forslagene i de situationer, hvor det vil være relevant. Derfor vil du som afsender ikke kunne forvente en tilbagemelding på det indsendte forslag.

Når et budgetforslag offentliggøres af Norddjurs Kommune, må der ikke indgå fortrolige eller følsomme personoplysninger.

Dette kan eksempelvis være helbredsoplysninger, økonomiske forhold, arbejds- og uddannelsesforhold eller navn og adresse. Dette betyder, at budgetforslag, som indeholder dette, ikke vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Budgetforslagene vil dog stadigvæk indgå som bidrag til budgetarbejdet.

Oplysningspligt

Norddjurs Kommune har pligt til at oplyse dig om en række forhold, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan finde Norddjurs Kommunes oplysningspligt på følgende side:

Databeskyttelse og oplysningspligt

Her kan du læse mere om, hvordan Norddjurs Kommune behandler dine personoplysninger.

Indsendelse af forslag

For at indsende et forslag til budgettet skal du følge dette link:

Indsend borgerforslag

Se indsendte borgerforslag

Her har du mulighed for at læse de indsendte borgerforslag til budget 2024-2027.

Der er endnu ikke indkommet forslag til budgettet.

Kontakt Norddjurs Kommune

Britt Kjeldsen
Økonomikonsulent
Økonomi og indkøb