Råderumsforslag til budgettet

Norddjurs Kommune har et solidt økonomisk fundament, men kigger ind i fremtidige år, hvor indtægterne ikke stiger i samme takt som udgifterne, og som en del af budgetaftalen for 2024-2027 traf kommunalbestyrelsen derfor beslutning om igangsættelse af et råderumsarbejde.

Det betyder, at vi i fællesskab skal finde nye veje og mere effektive løsninger til at løse vores kerneopgave overfor borgerne i Norddjurs Kommune.

Hvis du gerne vil bidrage til råderumsarbejdet i Norddjurs Kommune har du mulighed for at indsende et råderumsforslag til budgettet.

Indsend råderumsforslag til budgettet

Fristen for forslag til råderumskataloget til budget 2025-2027 er 18. marts 2024, idet råderumsforslag behandles af fagudvalgene i april/maj måned.

Du kan indsende dit forslag til via dette link.

Indsendte forslag vil tilgå Kommunalbestyrelsen, men vil ikke blive offentliggjort på hjemmesiden.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål angående budgetforslag og råderumsarbejdet, er du velkommen til at skrive til oekonomi@norddjurs.dk

Oplysningspligt

Norddjurs Kommune har pligt til at oplyse dig om en række forhold, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan finde Norddjurs Kommunes oplysningspligt på følgende side:

Databeskyttelse og oplysningspligt

Her kan du læse mere om, hvordan Norddjurs Kommune behandler dine personoplysninger.

Kontaktboks

Fællesforvaltningen
Staben
Økonomi og Indkøb
Budget 2024-2027

Læs mere om budget 2024

 Her finder du oplysninger om budgettet og blandt andet også en pixiudgave og trykt udgave af budgettet.

Budget 2024