Læs borgerforslag

Du har som borger mulighed for løbende at indsende gode ideer og budgetforslag til Norddjurs Kommune.
Der er lukket for indsendelse af borgerforslag den 2. september 2022.
De indsendte borgerforslag kan læses nederst på denne side.

Kommunalbestyrelsen har den 18. juni 2019 vedtaget, at der på hjemmesiden åbnes op for, at borgere kan indsende konkrete budgetforslag. I år er der åbent for indsendelse af forslag frem til den 2. september 2022.

Disse budgetforslag må ikke forveksles med høringssvar til budgetforslag for 2023-2026, som kan indsendes i den planlagte høringsperiode, som løber fra 3. til 16. september 2022.

Ved åbning for indsendelse af budgetforslag er det samtidig besluttet, at det vil være op til det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem eller forvaltningen at anvende forslagene i de situationer, hvor det vil være relevant. Derfor vil du som afsender ikke kunne forvente en tilbagemelding på det indsendte forslag.

Når et budgetforslag offentliggøres af Norddjurs Kommune, må der ikke indgå fortrolige eller følsomme personoplysninger.

Dette kan eksempelvis være helbredsoplysninger, økonomiske forhold, arbejds- og uddannelsesforhold eller navn og adresse. Dette betyder, at budgetforslag, som indeholder dette, ikke vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Budgetforslagene vil dog stadigvæk indgå som bidrag til budgetarbejdet.

Oplysningspligt

Norddjurs Kommune har pligt til at oplyse dig om en række forhold, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan finde Norddjurs Kommunes oplysningspligt på følgende side:

Databeskyttelse og oplysningspligt

Her kan du læse mere om, hvordan Norddjurs Kommune behandler dine personoplysninger.

Se indsendte borgerforslag

Her har du mulighed for at læse de indsendte borgerforslag til budget 2023-2026.

Indsendt af: Arbejdsgruppen bag Norddjurs Awards

Læs det indsendte forslag

Relevante udvalgsområder:

Generelt

Indsendt af:  Trine Kindtler

Forslag: 

Gør det muligt for de unge mennesker at komme rundt i kommunen uden at det koster dem så meget. Når man som ungt menneske bor f.eks. i Vivild, kan man stort set ingen steder komme Uden for de alm. Skolebustider. Med mindre de betaler 30-40 kr for en flexbus, penge som de unge ikke har...

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget

Indsendt af: Djurslandsskolens MED-udvalg

Læs det indsendte forslag

Relevante udvalgsområder:

Børne- og Ungdomsudvalget

Indsendt af: Skolebestyrelsen for Auning Skole

Læs det indsendte forslag

Relevante udvalgsområder:

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indsendt af: Bjarke Christensen

Forslag:

For at idrætslivet kan bevares, kræver det en overbygningsskole ellers vil idrætslivet blive delt, hvor Auning vil overtage idrætslivet, da man spiller med sine venner, som overflyttes til overbygningen i Auning. Flere ildsjæle i Allingåbro har knoklet for at få idrætslivet tilbage til Allingåbro IF. Der er ungdomsfodbold fra årgang 2009 til 2018 samt et herreseniorhold

Der er fine faciliteter ved Allingåbrohallen og plads til en overbygningsskole nede bagved fodboldindgangen. NV Djurs er bestående af Ørsted, Vivild og Allingåbro 

Allingåbro er centralt ift. de 2 byer.

Udover idrætslivet vil blomstre, vil Allingåbrohallen også få tildelt skoletilskud som kan bruges til udvikling af hallen og dens område. Med en overbygningsskole i Allingåbro vil det også give attraktive muligheder for at børnefamilier vælger at flytte til vestlige del af kommunen eller blive boende i den vestlige del.
Der burde også være en god besparelse i bustransport.
Jeg synes det er værd at overveje

Bilag:

Træningstider ungdom efterår 2022

Relevante udvalgsområder:

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indsendt af: Mathilde Termøhlen

Forslag:

Generelt mere sikkerhed på indfaldsveje til byer, og helt konkret et seriøst vejbump eller andet på Hevringvej i Ørsted.

Bilerne kommer susende ind og ud af byen, særligt ind hvor der først bremses helt når de når bunden ved Storegade.

Det er meget lidt trygt for os der bor på vejen og særligt for vores børn der gerne skulle kunne komme sikkert til og fra skole.

 

Relevante udvalgsområder:

Miljø- og Teknikudvalget

Indsendt af: Bodil Aabenhuus

Forslag:

Jeg synes I skal afsætte nogle penge, så vi kan få nyt asfalt på Fægangsvej, det er snart som at køre på en markvej. Og få lavet nogle cykelstier rundt omkring.

 

Relevante udvalgsområder:

Miljø- og Teknikudvalget

Indsendt af: Fællesbestyrelsen og MED-udvalget Børneby Midt

Fjellerup børnehave, vuggestue - madordning

Relevante udvalgsområder:

Børne- og Ungdomsudvalget

Indsendt af: Frivillighedsrådet

Budgetforslag fra Frivillighedsrådet

Relevante udvalgsområder:

Børne- og Ungdomsudvalget

Indsendt af: FOF, LOF, Gigtforeningen, GIF Vandgymnastik og Grenaa Idrætscenter

Påtrængende behov for optimerede svømmefaciliteter for borgere med særlige behov

Relevante udvalgsområder:

Kultur- og Fritidsudvalget

Indsendt af: Bestyrelsen i Børneby Midt

Midlertidige pavilloner Glesborg Skole

Relevante udvalgsområder:

Børne- og Ungdomsudvalget

Indsendt af: Norddjurs Fritidsråd

Budgetoensker Norddjurs Fritidsraad

Relevante udvalgsområder:

Fritids- og Kulturudvalget

Indsendt af: 450 borgere og 4 foreninger (Gigtforeningen, GIF-gymnastik, LOF og FOF

Fremtidssikring af varmtvandtræning i Grenaa

På vegne af ca. 450 borgere og de 4 foreninger opfordres til:
• At bevare driftsbudgettet på kr. 360.000 til varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret.
• At afsætte en anlægspulje på kr. 100.000 til at sikre drift og vedligeholdelse.
• At afsætte beløb i anlægsbudgettet til en tilbygning ved Grenaa Idrætscenter. Denne tilbygning skal indeholde et varmtvands\u0002terapibassin til genoptræning og hensyntagende undervisning. Hertil hørende handicapvenlige bade- og omklædningsrum ifm bassinet.

Relevante udvalgsområder:

Voksen- og Plejeudvalget

Indsendt af: Daniel Magnus Westrup

Udvalgsområde: Generelt

Forslag:

Cykelsti langs Kastbjergvej

 

Kontakt Norddjurs Kommune

Britt Kjeldsen
Økonomikonsulent
Økonomi og indkøb