Indsend et borgerforslag

Du har som borger mulighed for løbende at indsende gode ideer og budgetforslag til Norddjurs Kommune.

Kommunalbestyrelsen har den 18. juni 2019 vedtaget, at der på hjemmesiden åbnes op for, at borgere kan indsende konkrete budgetforslag. I år er der åbent for indsendelse af forslag frem til den 2. september 2022.

Disse budgetforslag må ikke forveksles med høringssvar til budgetforslag for 2023-2026, som kan indsendes i den planlagte høringsperiode, som løber fra 3. til 16. september 2022.

Ved åbning for indsendelse af budgetforslag er det samtidig besluttet, at det vil være op til det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem eller forvaltningen at anvende forslagene i de situationer, hvor det vil være relevant. Derfor vil du som afsender ikke kunne forvente en tilbagemelding på det indsendte forslag.

Når et budgetforslag offentliggøres af Norddjurs Kommune, må der ikke indgå fortrolige eller følsomme personoplysninger.

Dette kan eksempelvis være helbredsoplysninger, økonomiske forhold, arbejds- og uddannelsesforhold eller navn og adresse. Dette betyder, at budgetforslag, som indeholder dette, ikke vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Budgetforslagene vil dog stadigvæk indgå som bidrag til budgetarbejdet.

Send forslag

Tryk på linket nedenfor for at indsende budgetforslag:

Indsend dit forslag til budget 2023 - 2026

Kontakt

Oplever du tekniske problemer med at indsende dit budgetforslag, kan du skrive til nih@norddjurs.dk, som så vil vende tilbage til dig.

Hvis du har spørgsmål i øvrigt om budgetforslag, er du velkommen til at kontakte økonomikonsulent Britt Kjeldsen (89 59 18 32 eller brk@norddjurs.dk.

Oplysningspligt

Norddjurs Kommune har pligt til at oplyse dig om en række forhold, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan finde Norddjurs Kommunes oplysningspligt på følgende side:

Databeskyttelse og oplysningspligt

Her kan du læse mere om, hvordan Norddjurs Kommune behandler dine personoplysninger.

 

Se indsendte borgerforslag

Her har du mulighed for at læse de indsendte borgerforslag til budget 2023-2026.

Indsendt af: Arbejdsgruppen bag Norddjurs Awards

Læs det indsendte forslag.

 

Relevante udvalgsområder:

Generelt

Indsendt af:  Trine Kindtler

 

Forslag: 

Gør det muligt for de unge mennesker at komme rundt i kommunen uden at det koster dem så meget. Når man som ungt menneske bor f.eks. i Vivild, kan man stort set ingen steder komme Uden for de alm. Skolebustider. Med mindre de betaler 30-40 kr for en flexbus, penge som de unge ikke har...

 

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget

Kontakt Norddjurs Kommune

Britt Kjeldsen
Økonomikonsulent
Økonomi og indkøb