Vandplan-projekter

Vandplan-projekters forskellige projekt-stadier kræver offentliggørelser.

Læs mere om vandløb og vandplan-projekter andet sted på hjemmesiden.

Skærvad Bæk - Vandløbsrestaurerings-projekt

Forslag til restaurerings-projekt af Skærvad Bæk.

Projektet indebærer, at vandløbet restaureres i form af fjernelse af nogle fysiske spærringer. Projektet er en del af statens Vandområdeplaner 2015-2021, og er finansieret af staten.

Hvis du har indsigelser og ændringsforslag, skal de indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden inden for en frist på 8 uger fra dags dato den 23. februar 2023 og frem til og med 20. april 2023.

Forslaget er ligeledes sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og til de høringsberettigede organisationer samt berørte lodsejere på strækningen.

 Indsigelser og kommentarer kan fremsendes til e-mail: thel@norddjurs.dk.

 

Vejle Å - Forslag til restaureringsprojekt

Forslag til restaurerings-projekt af Vejle Å

Projektet indebærer, at vandløbet restaureres i form af udskiftning af bundmateriale og udlægning af groft materiale. Projektet er en del af statens Vandområdeplaner 2015-2021, og er finansieret af staten.

Hvis du har indsigelser og ændringsforslag, skal de indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden inden for en frist på 8 uger fra dags dato den 23. marts 2023 og frem til og med 18. maj 2023.

Forslaget er ligeledes sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og til de høringsberettigede organisationer samt berørte lodsejere på strækningen.

 Indsigelser og kommentarer kan fremsendes til e-mail: thel@norddjurs.dk.

 

Kontakt

Thomas Elsborg
Byg og Miljø