Vandkvalitet

Afgørelse om kontrolprogram for Allelev Vandværk 2022-2026

Norddjurs Kommune har truffet afgørelse om fremtidigt kontrolprogram for Allelev Vandværk.

Afgørelsen er offentliggjort den 27. juni 2022. Klagefristen udløber 4 uger efter meddelelsen.

Afgørelse om kontrolprogram for Glesborg Vandværk 2022-2026

Norddjurs Kommune har truffet afgørelse om fremtidigt kontrolprogram for Glesborg Vandværk.

Afgørelsen er offentliggjort den 31. maj 2022. Klagefristen udløber 4 uger efter meddelelsen.

Kontakt

Norddjurs Kommune
Vandteamet