Etablering af vandhul på matr. nr. 5r Stenvad by, Glesborg

Norddjurs Kommune har meddelt tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af et vandhul på 1.300 m2 på matr. nr. 5r Stenvad by, Glesborg.

Tilladelsen er offentliggjort den 20. marts 2023. Klagefristen udløber den 17. april 2023.

Kontaktboks

Norddjurs Kommune