Vandhuller

Etablering af vandhul på matr. nr. 3a Mastrup by, Ginnerup

Norddjurs Kommune har meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 35 til etablering af et vandhul på 150 m2 på matr. nr. 3a Mastrup, Ginnerup.

Landzonetilladelsen

Landzonetilladelsen er offentliggjort den 14. september 2023. Klagefristen udløber den 12. oktober 2023.

Kontaktboks

Norddjurs Kommune