Vandforsyning

Godkendelse af regulativ for Trustrup-Lyngby Vandværk

Norddjurs kommune har godkendt regulativ for Trustrup-Lyngby Vandværk.

Godkendelse

Godkendt regulativ 2024

Godkendelsen er offentliggjort den 31. maj 2024 og klagefristen udløber 4 uger efter, at godkendelsen er meddelt.

Kontaktboks

Norddjurs Kommune
Vandteamet