Spildevandshøringer

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.

Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa - Tilslutningstilladelse

Norddjurs Kommune har meddelt tilslutningstilladelse til en indendørs vaskeplads på adressen Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa. Spildevandet ledes via en nyetableret olieudskiller / sandfang til den offentlige spildevandsledning og efterfølgende rensning på Fornæs Renseanlæg.

Tilladelsen

Tilladelsen er offentliggjort den 24. april 2023. Klagefristen udløber den 22. maj 2023.

Kontakt

Miljøteamet