Kommuneplantillæg

Tillæg 7 til Kommuneplan 2021

Endelig vedtagelse af Tillæg 7 til Kommuneplan 2021, Center og boligområde ved Østerbrogade i Grenaa. 

Vedtagelsen er offentliggjort den 5. juli 2022. Klagefristen udløber den 2. august 2022.

Forslag til kommuneplantillæg 9

Forslag til kommuneplantillæg 9, landsbyafgrænsningen i Homå.

Forslaget er offentliggjort den 28. juni 2022. Høringsperioden udløber den 6. september 2022.

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til tillæg 11 til kommuneplan 2021 for mast på Kærvejen 6, Fjellerup Strand er vedtaget og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Forslaget er offentliggjort den 24. juni 2022. Høringsperioden udløber den 19. august 2022.

Norddjurs Kommune
Planteamet