Nye affaldsregulativer

Nye affaldsregulativer

Nye affaldsregulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald er trådt i kraft den 1. maj 2023. Forud for ikrafttrædelsen af regulativerne har der været en høringsfase på 4 uger, hvor der ikke er indkommet nogen høringssvar. Regulativerne blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 18. april 2023.

De nye regulativer er en følge af ny lovgivning, der stiller krav til etablering af nye henteordninger for 10 typer affald.

Regulativerne kan ses i den nationale regulativdatabase NSTAR og på følgende hjemmeside: https://renodjurs.dk/publikationer/regulativer.

Norddjurs Kommune
Miljøteamet