Norddjurs anlægger adgangsvej til erhvervsområderne nord for Nordre Kattegatvej

Publiceret 06-06-2024

Den nye adgangsvej forventes at åbne for trafik inden udgangen af oktober 2024.

Tre mennesker skriver under på kontrakt. De sidder foran et vindue indenfor.
Aftalen bliver underskrevet. Fra venstre mod højre, Rasmus Birch Sørensen, administrerende direktør for entreprenørvirksomheden Danjord A/S, Kasper Bjerregaard, borgmester, Norddjurs og Jonas Kroustrup, kommunaldirektør, Norddjurs

Norddjurs Kommune har indgået en aftale om den nye vej med entreprenørselskabet Danjord A/S, som skal stå for anlægsarbejdet. Rådgivende ingeniør på projektet er ingeniørvirksomheden Viggo Madsen A/S.

Den nye adgangsvej til erhvervsområderne nord for Nordre Kattegatvej ved Grenaa får et forløb fra Nordre Kattegatvej til Fornæs Renseanlæg.

Kommunalbestyrelsen besluttede i sidste måned at bevillige 6,4 millioner kroner til adgangsvejen samt 700.000 kroner til en sideudvidelse til lastbilparkering.

Behovet for vejen er opstået, fordi der er rift om erhvervsgrundene i Grenaa. Norddjurs Kommunes erhvervsgrunde ved Hesselvang syd for Grenaa og ved Teknologivej ved erhvervsområde Nord er næsten udsolgte, mens der nu er interesse for de store erhvervsområder omkring Nordre Kattegatvej.

Der er desuden et behov for at skabe direkte adgang mellem Fornæs Renseanlæg og Nordre Kattegatvej, som en del af udviklingsplanen for renseanlægget efter sammenlægningen af spildevandsselskaberne i Norddjurs og Syddjurs som AquaDjurs A/S.

Central forbindelse

Derfor har Norddjurs Kommune besluttet at anlægge en ny adgangsvej til erhvervsarealerne nord for Nordre Kattegatvej.

Borgmester Kasper Bjerregaard siger:

”Grenaa og Norddjurs er i en forrygende udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi fra politisk side følger med udviklingen og skaber rammerne for, at vores erhvervsliv og virksomheder har de bedste betingelser for at kunne udvikle sig og ekspandere. Det er derfor glædeligt, at vi nu har skrevet under på en aftale om en helt central forbindelse til området nord for Nordre Kattegatvej.”

Benny Hammer, bestyrelsesnæstformand i AquaDjurs og viceborgmester, ser frem til en direkte adgang til Fornæs Renseanlæg:

” Etablering af den direkte adgangsvej fra Nordre Kattegatvej til Fornæs Renseanlæg har været et ønske fra AquaDjurs igennem flere år.

Udviklingen på Fornæs Renseanlæg betyder, at antallet af tunge køretøjer er steget markant igennem de senere år – en udvikling der vil fortsætte.

Den nuværende tilkørsel til renseanlægget foregår via Stensmarksvej og Langagervej, der ikke er egnet til den tunge trafik – hverken vejteknisk eller ud fra en sikkerhedsmæssig vinkel.

AquaDjurs og dens brugere glæder sig over beslutningen og ser frem til at tage den nye adgangsvej i brug.”

To nye rastepladser

Den store erhvervsudvikling i Grenaa medfører desuden, at lastbilchauffører skal kunne holde pause i forbindelse med køre- og hviletidsbestemmelserne.

Norddjurs Kommune har derfor planlagt, at der sideløbende med den nye adgangsvej skal anlægges to rastepladser langs Nordre Kattegatvej med toilet- og badefaciliteter. Derfor bevilligede Kommunalbestyrelsen sidste år 2,5 millioner kroner til etableringen af rastepladserne.

Miljø- og Teknikudvalget besluttede på seneste møde at afsætte yderligere 1,8 millioner kroner til etablering af toiletbygninger med badefaciliteter. Kommunalbestyrelsen tager endelig stilling til tillægsbevillingen den 18. juni.

De to rastepladser og sideudvidelsen til lastbilparkering giver en samlet kapacitet på mindst 10 lastbilparkeringer.

Slutteligt medfører nye arbejdspladser som en del af virksomhedernes udvikling et behov for nye boliger. Derfor er Norddjurs Kommune i gang med at byggemodne 25 parcelhusgrunde ved Vestre Hesseldal syd for Nordre Kattegatvej.

I slutningen af juni beslutter Miljø- og Teknikudvalget, hvad den nye vej skal hedde.

Seks mennesker står foran en renseanlæg og en gravemaskine udenfor.

Samling ved Fornæs Renseanlæg ved underskrivelsen af aftalen. Fra venstre mod højre Jonas Kroustrup, kommunaldirektør, Norddjurs, Benny Hammer, bestyrelsesnæstformand i AquaDjurs og viceborgmester i Norddjurs, Kasper Bjerregaard, borgmester, Norddjurs, Rasmus Birch Sørensen, administrerende direktør for entreprenørvirksomheden Danjord A/S, Bjarne Langdahl Riis, direktør i AquaDjurs og Morten Lynghus, projektleder og partner, ingeniørfirmaet Viggo Madsen.