Grønt lys til klimanetværk

Publiceret 27-06-2024

Dette netværk skal være med til at sikre, at Norddjurs Kommune kommer i mål med at nedbringe CO2-udledningen.

På Kommunalbestyrelsens møde 18. juni 2024 blev det besluttet at etablere et klimanetværk i Norddjurs Kommune. Denne beslutning følger op på budgetaftalen for 2024-2027, hvor forligspartierne blev enige om at styrke indsatsen for klimaet gennem et samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører.

Formål og arbejdsform

Klimanetværket har til formål at bidrage til implementeringen af Norddjurs Kommunes klimaplan "Sammen om et grønt Norddjurs" ved at mobilisere relevante aktører i lokalsamfundet. Målet er at skabe en sammenhængende og lokal koordineret indsats for at imødegå klimaforandringerne.

Den grønne omstilling skal sikre vores grønne fremtid. Klimaforandringerne er blevet mere synlige – også i vores egen del af verden. Derfor står det klart, at vi må yde en fælles indsats for at blive CO2-neutrale og styrke vores modstandsdygtighed overfor ændringerne i klimaet.

Arbejdsformen i klimanetværket vil kunne inkludere involverende møder og workshops med fokus på dialog og idéudveksling. Det er også muligt at nedsætte arbejdsgrupper til specifikke områder.

Fokus er på opbygning af partnerskaber, koordinering af indsatser og samarbejde på tværs af forskellige sektorer. Net-værket kan aktiveres ved konkrete projekter og problematikker; fx i forbindelse med udvikling af nye indsatser i kommunens klimaplan.

Tilfredshed med beslutningen i Norddjurs Kommune

Borgmester Kasper Bjerregaard udtaler:

"Etableringen af et klimanetværk i Norddjurs Kommune er et vigtigt skridt i vores arbejde med at gøre kommunen mere bæredygtig og modstandsdygtig overfor klimaforandringerne. Ved at samle aktører fra forskellige sektorer kan vi skabe en stærk og koordineret indsats, der vil gøre en reel forskel for vores klima. Sammen om et grønt Norddjurs er ikke bare et slogan, men en nødvendighed og en fælles indsats, som vi alle bidrager til."

Fælles indsats for klimaet

Interessen for klimaarbejdet er stor i Norddjurs Kommune, og mange borgere og virksomheder er engagerede i bæredygtig udvikling og grønne forretningsmuligheder.

Dette engagement vil klimanetværket bygge videre på, så vi i fællesskab kan nå vores ambitiøse klimamål og sikre, at Norddjurs Kommune også i fremtiden er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive erhverv.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Kasper Bjerregaard, borgmester Norddjurs Kommune
Mail: kjb@norddjurs.dk
Mobil: 51 23 86 14

Lisette Bulig Thoustrup, sekretariatschef
Mail: list@norddjurs.dk
Mobil: 20 51 66 31