Skal du klippe hæk i weekenden?

Som grundejer er man forpligtiget til at sørge for, at ens beplantning langs veje og stier ikke hindrer fri passage.

Trænger din hæk til en klipning? Det er dig, som grundejer, der skal sørge for at studse udhængende grene og klippe hækken til, så der skabes fri passage for trafik samt gode oversigts forhold fra sideveje.

På fortovet har eksempelvis brugere af kørestole og fodgængere med barnevogne brug for tilstrækkelig plads.

Der skal også være plads til de lidt større køretøjer såsom skraldebilen, busser mm. 

Illustrationen nedenfor kan hjælpe dig på vej, når du beskærer beplantning:

Hvis du er i tvivl om hvor meget plads der skal være, eksempelvis for at lastbilerne kan passere frit så se nedenstående illustration: