Forlænger medlemskab af Solsikkeprogrammet

Publiceret 26-01-2024

Norddjurs Kommune kan fortsat kalde sig en solsikkevenlig kommune, der har fokus på inklusion og tilgængelighed for personer med usynligt handicap.

Solsikkeprogrammet har til formål at gøre usynligt handicap synligt. Dette sikres via solsikkesymbolet, der kan bæres som nøglesnor, armbånd mv. Solsikke-produkterne kan bæres af alle, der lever med og ønsker at vise, at de har et usynligt handicap.

Efter henvendelse fra Handicaprådet besluttede Voksen- og Plejeudvalget på sit møde den 24. januar 2024, at forlænge medlemskabet af Solsikkeprogrammet til 2025.

”Det er rigtig positivt, at personer med et usynligt handicap fortsat kan få udleveret et solsikkeprodukt tæt på deres bopæl. Derudover er jeg glad for, at vi fortsat kan kalde os en solsikkevenlig kommune, og dermed bakke op om synligheden af solsikkesymbolet”, udtaler formand for Voksen- og Plejeudvalget, Mads Jensen.

Med solsikkesymbolet kan man vise andre, at man har behov for en hjælpende hånd, forståelse eller ekstra tålmodighed:

”Det har stor betydning for den enkelte, der nu kan bære et synligt solsikkeprodukt og dermed slippe for at forklare sig for at skabe forståelse. Dette er med til at øge trivslen for denne målgruppe”, fortsætter Mads Jensen.

Positive tilbagemeldinger

Siden opstarten i 2023 har kommunen oplevet efterspørgsel på solsikkeprodukterne. Disse har haft en stor betydning for både borgere og medarbejdere i kommunen.

Medlemskabet og kendskabet til solsikkeprodukterne har blandt andet betydet, at medarbejdere i Borgerservice og på kommunens biblioteker har haft bedre forudsætninger for at kunne levere den rette rådgivning og den nødvendige hjælp i starten af mødet for de borgere, der har haft behov for dette.

”Det er altid dejligt, når tingene virker efter hensigten, og det kan vi konkludere er tilfældet her”, afslutter Mads Jensen.

Der er også begejstring at spore i Handicaprådet, der fra starten har bakket op om et medlemskab:

”Vi er rigtig glade for denne beslutning. Det er vigtigt at alle – uanset handicap – kan færdes i det offentlige rum, og kan føle sig trygge på trods af udfordringer. Dette kræver, at mange har kendskab til solsikkesymbolet, hvilket er opgave, som vi i Handicaprådet har fokus på”, udtaler Niels Erik Frisk Iversen, formand for Handicaprådet.

Solsikkeprodukterne uddeles forsat på kommunens biblioteker

Personer med et usynligt handicap, der er bosat i Norddjurs Kommune, kan forsat hente et gratis solsikkeprodukt hos et af kommunens biblioteker i Ørsted, Auning, Ørum og Grenaa. Produkterne uddeles, så længe de haves.

Forlængelsen af medlemskabet er finansieret via Handicaprådets budget for 2024.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Mads Jensen, Formand for Voksen- og Plejeudvalget

Mail: mj@norddjurs.dk

Tlf.nr.: 23 83 21 40

Niels Erik Frisk Iversen, Formand for Handicaprådet

Mail: Nielserik.iversen@outlook.dk   

Tlf.nr.: 40 46 94 80