Skolefraværsteamet blev vejen tilbage i skole

Publiceret 18-01-2024

Norddjurs kommunes skolefraværsindsats ’På forkant med fravær’ er et tilbud til elever med begyndende skolefravær eller modstand mod at komme i skole, og den er i høj grad tiltrængt.

Billede af Martin og Charlotte
Martin og hans mor Charlotte ser nu lyst på fremtiden. Martin er med i ’På forkant med fravær’ og har, på grund af indsatsen, igen lyst til at stå op om morgenen. Drømmen er at blive elektriker.

Da Martin mistede lysten til at gå i skole, tog hans mor Charlotte, fat i skolefraværsteamet i Norddjurs kommune. Det blev startskuddet til en intensiv indsats i ’På forkant med fravær’.

Nu er Martin tilbage i skole og både han og Charlotte ser igen lyst på fremtiden. Charlottes opfordring er klar:

”Man skal ikke acceptere skoleværing i ret lang tid. Man er nødt til at gribe ind og man kan jo se de små tegn hurtigt. For hvis man trives med at gå i skole, så vil man jo også gerne i skole.”

Norddjurs kommunes skolefraværsindsats ’På forkant med fravær’ er et tilbud til elever med begyndende skolefravær eller modstand mod at komme i skole, og den er i høj grad tiltrængt. For Martin er langt fra den eneste, der kæmper med at komme i skole om morgenen. På halvandet år har 120 elever været omkring fraværsteamet.

Eleverne har det til fælles, at de ikke vil i skole, men årsagerne er mange og ofte komplekse. Netop fordi årsagerne til fravær er så forskellige, er den rette indsats det også.

Det unikke ved ’På forkant med fravær’ er, at indsatsen tilpasses den enkelte elev, familien og skolen. Og det virker. Elever der har været med i ’På forkant med fravær’ får en markant bedre psykisk trivsel og fungerer langt bedre i dagligdagen.

Familien ser problemerne først

I ’På forkant med fravær’ er målet at hjælpe før problemerne vokser sig for store. Erfaringerne fra indsatsen understreger vigtigheden af et tæt samarbejde mellem familie og skole. For ofte ser familierne tegn på skolemodstand længe før det bliver tydeligt i skolen.

”Det startede med, at han tit syntes han havde lidt influenza eller lidt forkølelse og ikke kunne komme afsted. Og så lavede jeg en sygemelding. Men så begyndte jeg ligesom at kunne se; okay, der er måske ikke så meget forkølelse, at han burde være hjemme på grund af det. Og til sidst ville han slet ikke i skole.” fortæller Charlotte, som er mor til Martin på 16 år.

Skolefravær ramme forældre hårdt

Forældre til børn der ikke vil i skole, oplever at stå i et voldsomt krydspres. De ønsker alle, at deres barn går i skole, men det er svært, hvis ikke umuligt, at sende et barn af sted, der har det skidt og ikke vil i skole. Oven i det kommer udfordringerne med at få dagligdagen til at hænge sammen og passe et arbejde.

Charlotte beskriver det således:

”Jeg havde det meget stramt med at han blev hjemme, og det udviklede sig næsten til, at der blev en dårlig stemning. Det var svært for mig at acceptere, at han havde det sådan, og der gik noget tid, før det gik op for mig, at vi faktisk havde et problem her – og så begyndte jeg at blive bekymret.”

Skolefraværstemaet fungerer derfor også som en hånd i ryggen for forældrene bl.a. gennem viden og sparring om hvordan hverdagens udfordringer med mistrivsel og skolefravær tackles.

Hjælpen er en lettelse – og den virker

Charlotte rakte ud efter hjælp og Martin blev visiteret til ”På forkant med fravær”. Charlotte oplevede det som en kæmpe lettelse at få en tovholder fra skolefraværsteamet. Tovholderen er familiens kontaktperson og den der sikrer, at de rette indsatser sættes i værk.

”Lige pludselig var der en der sagde; lad være med at presse ham og acceptér at han ikke kommer afsted lige nu, og så skal vi finde ud af, hvad det er, der ligger til grund. Det var en kæmpe lettelse, at jeg ikke skulle stå op og tage kampen hver morgen. Jeg skulle stå op om morgenen og forsøge at motivere ham til at komme afsted, og hvis ikke jeg kunne, så var det også okay. Ikke fordi jeg siger, at det var nemt. Men det gav en helt anden forståelse for mig, at okay, nu er der nogen der tager hånd om det her. Altså fordi jeg følte jeg stod meget alene.”

Martin er stadig tilknyttet ’På forkant med fravær’ men han er tilbage i skole og ser frem til at forfølge sin drøm om at blive elektriker.

Charlotte står tilbage med en kæmpe respekt for sin søn.

”Skolefraværsteamet formåede at give Martin den tryghed der skulle til, for at vi sammen kunne ændre på tingene. Han har været med til møder på skolen og har også været til tests uden at have os med”. Men som Charlotte afslutter: ”Vi var ikke kommet hertil, uden vi havde fået hjælp.”

Har dit barn svært ved at komme i skole?

Kontakt skolen og fortæl om dine bekymringer.

Læs mere om ’På forkant med fravær’ på www.norddjurs.dk/paa_forkant_med_fravaer.

Kommunalbestyrelsen har bevilliget 650.000 kr. til at Norddjurs Kommunes skolefraværsindsats ’På forkant med fravær’ kan fortsætte i 2024.

Den AP Møllerske Støttefond har støttet indsatsen med 3.374.000 kr. Fondsmidlerne udløber i maj 2024.

For yderligere oplysninger kontakt:

Lena Theilgaard Andersen
ltha@norddjurs.dk
Tlf. 29 35 25 57