Planlægning for Alling-Å-bro-parken

Publiceret 29-01-2024

Projektet Alling-Å-bro-parken sigter på at klimasikre Alling Å og på samme tid skabe et rekreativt område ved åen. Det godkendte projekt kan ikke rummes indenfor gældende kommuneplan og lokalplan, og derfor bliver ny planlægning for Alling-Å-bro-parken nu iværksat.

Forventninger til indhold i kommende lokalplan

Den kommende lokalplan tager udgangspunkt i projektet Alling-Å-Bro-Parken.

Projektet er resultatet af en samskabelsesproces med direkte involvering af lokalsamfundet, som blev gennemført i 2022. Formålet med Alling-Å-bro-parken er at kombinere højtvandssikring med byliv og fællesskab.

Projektets koncept er at føre Allingåens natur ind til byen og skabe nye byrum og fællesskaber i naturen. Lokalplanen skal derfor give mulighed for, at området kan anvendes til disse rekreative formål.

Situationen de seneste dage, hvor overløb af et dige ved Allingåbro har ført til oversvømmelse af engarealerne syd for Allingåbro, understreger vigtigheden af, at der etableres højtvandssikring i området.

Klimasikring forventes også at være en central del af den kommende lokalplan. I første omgang skal der sikres til minimum kote 2. Løsningen skal være fleksibel, så der kan sikres til mere end kote 2 i fremtiden.

Der vil i processen blive mulighed for at indsende høringssvar; blandt andet når forslag til lokalplanen sendes i offentlig høring.

Arbejdet kører i to spor

Kommunalbestyrelsen har på deres møde godkendt, at der skal udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg. Dette arbejde bliver nu sat i værk.

Sideløbende med det bliver der i et andet spor arbejdet med klimasikring i projektet Alling-Å-bro-parken. Der vil blandt andet blive arbejdet med at søge fondsmidler for at sikre klimasikrings- og byfornyelsesprojektet i Allingåbro.

Kurs mod bæredygtig udvikling

Ifølge borgmester Kasper Bjerregaard er det et stort skridt i den rigtige retning, at Kommunalbestyrelsen har godkendt, at arbejdet med ny lokalplan og kommune-plantillæg sættes i gang.

”Projektet Alling-Å-bro-parken er et spændende skridt mod en mere bæredygtig kommune. Vi ønsker at integrere naturen i vores byliv og samtidig styrke fællesskabet. Ny lokalplan og kommuneplantillæg er nødvendige for den videre klimasikring af Alling Å og for at vi kan skabe unikke rekreative områder, der beriger vores lokalsamfund”.

Også hos formand for Miljø- og Teknikudvalget Niels Ole Birk er der glæde over, at en milepæl er nået med godkendelsen.

Niels Ole Birk udtaler på udvalgets vegne:

”I Norddjurs Kommune arbejder vi frem mod at skabe en fremtidssikret og bæredygtig infrastruktur. Alling-Å-bro-parken er et ambitiøst projekt, der ikke kun bidrager til at løse klimaudfordringer, men også åbner for nye muligheder for byens udvikling. Vi ser frem til at samarbejde med lokalsamfundet og skabe et projekt, der beriger alle borgere".

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Niels Ole Birk, formand for Miljø- og Teknikudvalget
Mail: nobn@norddjurs.dk
Mobil: 21 67 03 15

Kisa Lindgaard, teamleder Plan og Byg
Mail: kisl@norddjurs.dk
Mobil: 29 16 51 10