Kystdirektoratet bidrager til kyst-beskyttelse

Publiceret 08-01-2024

12,2 mio. kr. til kystbeskyttelse mod oversvømmelse på vej til Grenaa.

Oversvømmelse i Grenaa

Projekt i Grenaa er blandt syv kystbeskyttelsesprojekter i Danmark, som har fået tilsagn fra Kystdirektoratet om støtte til sikring mod oversvømmelser.

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har igangsat arbejdet med projektet ”Grenaa – Næse for vand”, som blandt andet har til formål at sikre Grenaa mod hyppigere stormflodshændelser. Som et led i finansieringen af denne fremtidssikring søgte Norddjurs Kommune i september 2023 om midler til kystbeskyttelse på Grenaa Havn.

Tilsagn til projekt i Grenaa

Kystdirektoratet har via en særlig kystpulje givet tilsagn om, at syv projekter i hele landet samlet set modtager 150 millioner kroner fra staten til kystbeskyttelse og sikring mod oversvømmelser. Heraf går 12,2 mio. kr. til projektet ”Grenaa – Næse for vand” til at reducere risikoen for oversvømmelse, og denne sum udgør en vigtig del af projektets finansiering.

Kystdirektoratet lægger i vurderingen af ”Grenaa – Næse for vand” vægt på, at projektet omfatter en helhedsløsning for højvandsbeskyttelse af Grenaa by. Projektet, som endnu ikke er fuldt finansieret, består af vejhævninger, etablering af dige, højvandslukke samt højvandmur. På Norddjurs Kommunes hjemmeside er ”Grenaa – Næse for vand” nærmere beskrevet.

Tilfredshed hos Norddjurs Kommunes borgmester

Borgmester Kasper Bjerregaard hilser tilsagnet yderst velkomment:

”Det er en meget glædelig nyhed, at staten har imødekommet vores ansøgning, og at vi nu har opnået tilsagn om et betragteligt tilskud til at beskytte bedre mod oversvømmelser i Grenaa. De seneste storme bekræfter, at behovet for at klimasikre, herunder at sikre mod oversvømmelser, kun bliver større og større.”

Det er muligt at læse mere om fordeling af midlerne fra Kystpuljen til kystbeskyttelsesprojekter i hele landet ved klik på dette link.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Kasper Juncher Bjerregaard, borgmester Norddjurs Kommune
Mail: kjb@norddjurs.dk
Mobil: 51 23 86 14

Klimakoordinator Maria Freund
Mail: mfre@norddjurs.dk
Mobil: 23 31 76 40