Konstituering af nyt Frivilligråd 2024

Publiceret 17-01-2024

Norddjurs Kommunes nye Frivilligråd mødtes for første gang den 15. januar 2024. Her valgte Frivilligrådet en formand og næstformand.

Frivilligrådet i Norddjurs Kommune 2024

3 nye medlemmer i Frivilligrådet

På Frivilligrådets konstituerende møde den 15. januar 2023 blev Peter Thomsen, Djurslands Veteraner genvalgt som formand og Dagny Trans Arendt, Ældre Sagen Rougsø Sønderhald blev valgt som næstformand.

Frivilligrådet fik tre nye medlemmer, da der i november blev afholdt valg til rådet. De nye medlemmer er:

 • Margit Kolding, Den Gyldne Spand
 • Kaj Aagaard, Tirsdagsklubben for Blinde og Svagtseende
 • Jonna Castelli Weltz, Datastuen Doktorgården

Valget blev afholdt i Frivillighuset i Ørsted den 13. november 2023.

Dermed består Frivilligrådet i 2024 af:

Ældre og pensionister

 • Dagny Trans Arendt, Ældre Sagen Rougsø Sønderhald (Genvalgt medlem)
 • Margit Kolding, Den Gyldne Spand (Nyvalgt medlem)
 • Vakant (Suppleant)

Sundhed, sygdom og handicap

 • Lisette Thorsen, Solstrålen (Medlem)
 • Kaj Aagaard, Tirsdagsklubben for Blinde og Svagtseende (Nyvalgt medlem)
 • Vakant (Suppleant)

Andre foreninger

 • Kai Hansen, Åstrup på Tværs (Medlem)
 • Peter Thomsen, Djurslands Veteraner (Medlem)
 • Eva Birch, Kirkens Korshær (Medlem)
 • Jonna Castelli Weltz, Datastuen Doktorgården (Nyvalgt medlem)
 • Vakant (Suppleant)

Bindeleddet til Norddjurs Kommune

Frivilligrådet er de frivillige sociale foreningers talerør i Norddjurs Kommune.

Frivilligrådet bidrager til at styrke samarbejdet om det frivillige sociale arbejde og kan komme med forslag til initiativer på området. Dette gøres bl.a. via Frivilligrådets årlige dialogmøde med Voksen- og Plejeudvalget.

Frivilligrådet har også til at opgave at komme med et forslag til fordeling af frivilligpuljen, som uddeles hvert år.

Frivilligrådet er med deres arbejde med til at skabe synlighed omkring de frivillige sociale foreningers indsats rundt om i kommunen. Frivilligrådet er også central i arbejdet med at arrangere Norddjurs Awards, hvor Årets Frivillig kåres.

Frivilligpuljen 2024

Frivilligpuljen er i 2024 på ca. 410.000 kr., som fordeles til frivillige initiativer på det sociale område.

Frivilligrådet behandlede på sit møde den 15. januar 2024 tidsplan og kriterier for uddeling af frivilligpuljen. Der er frist for ansøgninger den 1. marts 2024. Som noget nyt uddeles frivilligpuljen kun én gang om året fremadrettet.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Velfærdssekretariatet i Norddjurs Kommune
velfaerd@norddjurs.dk
Tlf. 24 67 24 55

Formand for Frivilligrådet
Peter Thomsen
formand@djursveteraner.dk
Tlf. 22 14 09 59

På billedet: Fra venstre: Kai Hansen, Lisette Thorsen, Dagny Trans Arendt, Peter Thomsen, Kaj Aagaard, Eva Birch, Margit Kolding og Jonna Castelli Weltz.