Jobcenter Norddjurs spørger dem, det handler om - borgerne

Publiceret 18-09-2023

2.000 borgere i Norddjurs, der er tilknyttet Jobcenter Norddjurs, kan i disse dage forvente at modtage et spørgeskema i deres e-Boks.

Norddjurs Kommunes logo.

Karoline Bergkvist, formand for Arbejdsmarkedsudvalget udtaler:

"Det er betydningsfuldt for os, at borgerne oplever en værdig sagsbehandling og får den rette hjælp. Derfor har arbejdsmarkedsudvalget bedt forvaltningen lave en undersøgelse af borgernes oplevelser, når de er i berøring med jobcentret."

Borgere tilknyttet jobcentret bliver spurgt ind til temaerne; samtaler og tilbud, udbytte af forløb, værdig sagsbehandling, brugen af digitale platforme og jobcentrets fysiske rammer.

Temaerne er valgt ud fra en indledende drøftelse af, hvad der er vigtigt for oplevelsen af en værdig sagsbehandling og for den samlede tilfredshed med jobcentret.

"Vi ønsker at borgerne oplever en relevant og værdig hjælp, og borgerne er eksperter i deres eget liv, derfor spørger vi dem til deres oplevelse. Svarene skal bruges til at gøre oplevelsen og hjælpen endnu bedre end den er i dag," slutter formanden, der varmt opfordrer alle til at svare.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Karoline Bergkvist Søgaard, fmd. Arbejdsmarkedsudvalget Norddjurs Kommune
Email: karos@norddjurs.dk
Tlf.: 51 51 75 71