Skader efter skybrud

Publiceret 04-10-2023

Skybruddet tirsdag d. 3 oktober har i store dele af landet forårsaget skader. Norddjurs Kommune modtager lige nu mange henvendelser vedrørende skader efter skybruddet.

Oprydningsarbejdet er i gang på kommunale arealer og veje. Her er alt disponibelt material i fuld gang med at rydde og feje vejene samt tømme tilstoppede vejbrønde.

Skader på private arealer

Hvis skybruddet har forårsaget skader på private arealer eller ejendom påhviler dette ejeren selv.

Det kan være en god idé at kontakte sit forsikringsselskab i forhold til skaderne.