De studerende på Skovskolen i Auning trives som en del af det aktive lokalmiljø

Publiceret 12-10-2023

Det nære studiemiljø på Skovskolen og de mange tilbud, Aunings lokalmiljø kan tilbyde, er en rigtig god kombination for de studerende på Skovskolen.

De studerende på Skovskolen er de senere år blevet mere og mere en del af lokalmiljøet omkring Auning. Uddannelsens beliggenhed i de store Løvenholmskove ved Auning by giver de cirka 150 studerende rigtig mange muligheder under deres studietid – både på og uden for skolen.

Karoline Agerskov er 23 år og kommer oprindeligt fra Vendsyssel. Hun studerer på sit andet år til Skov- og landskabsingeniør og bor til dagligt på kollegiet i tilknytning til Skovskolen. Hun fortæller:

”Jeg er enormt glad for at studere på Skovskolen, som på mange måder kan noget helt særligt ved at ligge midt i Løvenholm Skoven. Det er fantastisk at have ét stort undervisningslokale lige udenfor, hvor vi kan prøve og se teori i praksis. Studiemiljøet er samtidig nært og hyggeligt, og vi er privilegerede ved at have vildmarksbad, sheltre, bålpladser, træningsfaciliteter og fodboldbane til rådighed, når vi ikke studerer.”

De studerende har stor glæde af Skovskolens placering tæt på byen Auning, der med sine cirka 3000 indbyggere er kommunens andenstørste by. Byen har gennem de seneste år oplevet en positiv udvikling inden for både kultur - og foreningsliv, erhverv og tilflytning og har et butiksliv, kun få mindre byer er heldige at have:

”Det er faktisk sjældent, jeg har behov for at tage ind til de større byer som Aarhus og Randers, der jo ligger tæt på. Auning har de muligheder i forhold til indkøb og aktiviteter, som jeg har brug for i hverdagen – altså butikker, idrætscenter, svømmehal, sundhedshus med mere,” fortæller Karoline.

Vigtige aktører i lokalområdet er blandt andet Gammel Estrup Herregårdsmuseum og Det Grønne Museum. De er omdrejningspunkt for mange besøgende til området hvert år, ligesom et stort antal ansatte og frivillige arbejder her. Karoline har været en af studerende fra Skovskolen, der har fået studiejob på Det Grønne Museum, som ligger både fagligt og fysisk tæt op af hendes uddannelse.

”Det Grønne Museum giver indblik i jagt, skovbrug, landbrug og madkultur gennem tiden, og jeg valgte at søge jobbet som studentermedhjælper, fordi flere af museets emner er relevante og spændende i forhold til min uddannelse, men også fordi det er en oplagt måde at få erfaring med at formidle til andre målgrupper, end hvad jeg beskæftiger mig med på min uddannelse,” siger Karoline, der samtidig nyder fordelen ved, at Skovskolen og Det Grønne Museum har et enormt godt samarbejde, der blandt andet giver hende og de andre studerende på Skovskolen fri entré til museet.

Maria Berg Brise, formidlingschef på Det Grønne Museum, ser mange af de samme fordele:

”Vi er enormt glade for at have en videregående uddannelse som Skovskolen tæt på, ligesom vi omvendt også er glade for, at de studerende har udbytte af at have studiejobs hos os. De tilfører os en høj faglighed, og vi kan bidrage med at give dem kulturhistorisk viden. Derudover skal man heller ikke undervurdere den særlige dimension, det giver, at de unges syn på verden sammen med deres faglighed er med til at fremtidssikre Det Grønne Museum.”

Fakta:

Skovskolen Djursland ved Auning udbyder sammen med deres søsterafdeling Nødebo i Nordsjælland, som de eneste i landet, den 4-årige professionsbacheloruddannelse til Skov- og landskabsingeniør. Derudover udbyder skolen også uddannelser som Urban landskabsingeniør, Vildtforvalter, Natur- og kulturformidler og Skov- og naturtekniker. Hertil kommer friluftsvejlederuddannelsen, naturvejlederuddannelsen og parkdiplomuddannelsen samt en fuld pakke AMU-kurser inden for skov- og naturforvaltningsområdet.