Norddjurs Kommune søger flygtninge og indvandrere til Dialogforum for Integration

Publiceret 14-11-2023

Den 30. november 2023 er der valg til Dialogforum for Integration. Forummet er nedsat af Kommunalbestyrelsen og arbejder med at kvalificere integrations-indsatsen i Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommunes logo.

Ved valget skal der vælges fire lokale repræsentanter og fire suppleanter med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, der vil være med til at styrke integrationen i Norddjurs.

Valget afholdes i tidsrummet 15:00-16:30 på Rådhuset i Gæstekantinen, Torvet 3, Grenaa. Alle flygtninge og indvandrere over 18 år, der har lovligt ophold i Danmark og bor i Norddjurs Kommune, kan stemme og stille op til valget.

Derudover er alle borgere over 18 år i Norddjurs velkomne til at møde op og stemme.

Kort om Dialogforum for Integration

Dialogforum for Integration er et uformelt forum, hvor flygtninge og indvandrere sammen med andre videnspersoner beskæftiger sig med overordnede temaer og politikker på integrationsområdet.

Repræsentanterne for flygtninge og indvandrere vælges for to år. Forummet mødes 3 gange om året, hvor de drøfter emner i relation til integration såsom daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, sprogtilegnelse, samfundskendskab, arbejdsmarked mv.

En unik sammensætning

Dialogforum for Integration er en unik sammensætning af mennesker, der har viden om integrationsområdet lokalt.

Der er 13 medlemmer i Dialogforum for Integration, heriblandt én repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne, én repræsentant fra erhvervslivet, én repræsentant for de faglige organisationer og én repræsentant fra fritidslivet samt fem politisk udpegede repræsentanter, hvoraf mindst én skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Derudover er der de fire pladser til borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Disse har en central rolle i forummet i forhold til at komme med input til, hvordan integrationen bedst kan lykkes lokalt.

Flygtninge og indvandrere behøver ikke særlig viden

Flygtninge og indvandreres rolle i Dialogforum for Integration er således i høj grad at byde ind med deres egne erfaringer.

Det kan være erfaringer i forhold til uddannelse, job, fritidsliv, kulturelle udfordringer, sproglige udfordringer og meget mere.

Man skal ikke have en særlig viden om politik og samfundsforhold for at kunne stille op til valget til Dialogforum for Integration. Det vigtigste er, at man som flygtning eller indvandrer har lyst til at arbejde for at styrke integrationen lokalt.

Kender du nogen, der kan vælges til dialogforummet?

Norddjurs Kommune opfordrer alle til at overveje, om de kender nogen med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, der kan bidrage ind i forummet.

Hvis du vil stille op til valget, skal du inden den 28. november 2023 kontakte Norddjurs Kommune på mail - casv@norddjurs.dk - eller på telefon 21 19 84 79.

FAKTABOKS

Hvem kan stemme og stille op til valget?

  • Flygtninge og indvandrere over 18 år med bopæl i Norddjurs Kommune og lovligt ophold i Danmark
  • Familiesammenførte udlændinge til flygtninge og andre familiesammenførte udlændinge med lovligt ophold i Danmark

For yderligere oplysninger kontakt:

Carina Tang Svendsen
Tlf.: 21 19 84 79
Email: casv@norddjurs.dk

Se valgplakat for Dialogforum for integration (pdf)