Leverer din vandforsyning vand til 2 - 9 ejendomme?

Publiceret 29-11-2023

Det er lovpligtigt, at du udtager en forenklet kontrol af dit drikkevand mindst hvert 5. år, hvis din vandforsyning leverer vand til 2 - 9 ejendomme, jf. bekendtgørelse nr. 1023 af 29. juni 2023 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg §6.

Den lovpligtige forenklede kontrol skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Omkostningerne betaler du som ejer af vandforsyningen.

En kopi af analyserapporten af dit drikkevand skal du sende til Norddjurs Kommune, vand@norddjurs.dk.

Du kan bede analyselaboratoriet om at gøre dette for dig.

Hvis du har kommerciel og/eller offentlig aktivitet på din ejendom, forsyner mere end 10 m3/dag eller over 50 personer, skal du jf. drikkevandsbekendtgørelsen (BEK. nr. 1023 af 29. juni 2023) §7 have et kontrolprogram.

Henvend dig til vand@norddjurs.dk, hvis du endnu ikke har modtaget et kontrolprogram.