Et nyt Frivilligråd er klar til 2024

Publiceret 15-11-2023

Mandag den 13. november 2023 blev der afholdt valg til Frivilligrådet i Frivillighuset i Ørsted. Flere repræsentanter for frivillige sociale foreninger deltog og bidrog til at besætte samtlige ledige pladser i rådet.

De nye medlemmer

Aftenen startede med en velkomst af næstformanden for Voksen- og Plejeudvalget Jytte Schmidt. Hun udtrykte ros for det betydningsfulde arbejde, som de frivillige sociale foreninger i Norddjurs Kommune udfører.

Hun blev efterfulgt af formanden for Frivilligrådet Peter Thomsen, der præsenterede Frivilligrådets årsberetning for 2023, som bl.a. indeholdt en tak til de afgående medlemmer Henning Hansen, Røde Kors Rougsø, Henning Jensen, Digterparkens Venneforening og Jan Dittmer, Norddjurs Lokalafdeling af Diabetesforeningen.

Imens kagen og kaffen blev indtaget, foregik selve valghandlingen.

I kategorien "Ældre og pensionister" blev Margit Kolding, Den Gyldne Spand valgt ind som nyt medlem og Dagny Trans Arendt, Ældre Sagen Rougsø Sønderhald blev genvalgt.

I kategorien "Sundhed, Sygdom og Handicap" blev Kaj Aagaard, Tirsdagsklubben for Blinde og Svagtseende valgt ind.

I kategorien "Andre foreninger", var det ikke muligt at finde en kandidat. I Frivilligrådets vedtægter er der en bestemmelse, der giver mulighed for, at en person fra en anden kategori kan vælges ind i en 1-årig periode. Derfor blev Jonna Castelli Weltz, Doktorgården valgt ind.

Frivilligrådet afholder konstituerende møde i januar.

Frivilligrådet i 2024 består af følgende medlemmer:

Ældre og pensionister:

Margit Kolding, Den gyldne spand (Nyvalgt medlem)
Dagny Trans Arendt, Ældre Sagen Rougsø Sønderhald (genvalgt medlem)
Vakant (Suppleant)

Sundhed, sygdom og handicap:

Kaj Aagaard, Tirsdagsklubben for Blinde og Svagtseende (Nyvalgt medlem)
Lisette Thorsen, Solstrålen (Medlem)
Vakant (Suppleant)

Andre foreninger:

Jonna Castelli Weltz, Doktorgården (Nyvalgt medlem)
Peter Thomsen, Djurslands Veteraner (Medlem)
Eva Birk, Kirkens Korshær (Medlem)
Kai Hansen, Åstrup på Tværs (Medlem)
Vakant (Suppleant)

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Anne Chapion
anc@norddjurs.dk
Tlf. 24 67 24 55