UngNorddjurs vil give de unge mere internationalt udsyn

Publiceret 28-03-2023

Det vil blandt andet ske gennem ungdomsudvekslinger for unge mellem 14 og 18 år, hvor de unge kommer til at møde jævnaldrende unge fra andre lande og hermed lære andre kulturer, både ved at rejse ud til dem, og ved at UngNorddjurs selv er værter for udvekslingerne.

I den forbindelse har UngNorddjurs netop fået godkendt en akkreditering til EU-programmet Erasmus+, der blandt andet støtter unge og uddannelse i hele EU. Med akkrediteringen er det blevet meget lettere at ansøge og få bevilget midler til ungdomsudvekslingerne. Akkrediteringen gælder i første omgang frem til 2027, men vi regner allerede nu med at ansøge om at få den forlænget, når den løber ud.

 Allerede i sommerferien skal UngNorddjurs være værter for den første udveksling med en gruppe unge fra Irland, hvor bæredygtighed bliver det gennemgående tema, og hvis det går efter planen, skal de danske unge på en lignende udveksling i Irland til efteråret.

I UngNorddjurs glæder man sig til at give de unge nogle fantastiske oplevelser og international læring, og man arbejder på at udvide paletten af samarbejdspartnere, så man på fremtidige udvekslinger kan møde unge fra flere forskellige lande. Samtidig håber UngNorddjurs også det med tiden kan smitte af på den øvrige organisation og være med til at give en international dimension til nogle af deres andre projekter.

For de unge er det internationale arbejde vigtigt, da det er kulturelt dannende at lære folk fra andre kulturer at kende, og derigennem give de unge en fantastisk mulighed for at udvikle sig. Ikke bare sprogligt, men også på mange andre parametre, som de kan have glæde af i en globaliseret verden resten af livet.