Styrkelse af folkeskolen gennem §17, stk. 4-udvalget

Publiceret 09-03-2023

På fredag den 10. marts mødes §17, stk. 4-udvalget om folkeskolen under Børne- og Ungdomsudvalget til deres første af tre møder.

Formålet med udvalgets arbejde er at præsentere anbefalinger til modellen for fordeling af midler blandt Norddjurs’ folkeskoler samt løsningsforslag til forebyggelse af kommende års stigende behov for specialundervisning.

Udvalget er sammensat af repræsentanter på tværs af forældre, medarbejdere, ledere, faglige organisationer, forvaltningen og det politiske niveau.

På det første møde fredag den 10. marts tager deltagerne hul på spor 1, hvor de skal drøfte, hvordan der skabes en mere hensigtsmæssig ressourcefordeling på skoleområdet.

Mødet den 24. marts vil omhandle spor 2, hvor udvalget drøfter, hvordan man fremmer elevernes trivsel og læring i almenområdet og dermed forebygger stigende behov for specialundervisning. Udvalgets fælles indsats skal munde ud i en række anbefalinger, som fastlægges på udvalgets tredje møde og vil indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets videre arbejde.

Formand for §17, stk. 4-udvalget om folkeskolen og Børne- og Ungdomsudvalget, Aleksander Myrhøj, udtaler:

”Jeg er først og fremmest glad for, at så mange deltagere har takket ja til at bidrage til arbejdet i vores §17, stk. 4-udvalget om folkeskolen. Jeg glæder mig meget til at høre alle repræsentanternes input og sammen finde frem til anbefalinger, der kan styrke vores folkeskole og sikre mere lige muligheder, så vi med fælles indsats arbejder endnu mere målrettet med at skabe miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet.”

Baggrund

Udvalget blev nedsat i forbindelse med budgetaftalen 2023-2026 og har en forberedende og rådgivende funktion for Børne- og Ungdomsudvalget. Udvalget har ikke beslutningskompetence men kan komme med anbefalinger til efterfølgende politisk behandling.