Skovpleje ved Fuglsang Plantage

Publiceret 07-03-2023

Norddjurs Kommune gennemfører lige nu og i den kommende tid pleje af skoven ved Fuglsang plantage.

I de dage arbejdet foregår, vil der være fri adgang til arealet, men der skal holdes en sikkerhedsafstand på mindst 50 meter til de arbejdende maskiner.

Der bliver dels udført en selektiv skovning, hvor der frihugges for eg, enebær og karakteristiske fyrretræer. Dette gøres for at bevare og genskabe den lysåbne skov med lyngpletter i bunden. Derudover vil der blive fjernet selvsået fyr og sitka, der har bredt sig ud i brandbælterne. Der bliver også udført en mere traditionel udtynding i fyrreskoven.

Med jævne mellemrum er det nødvendigt at tynde skoven ud, så vi kan lægge tilvæksten på de sundeste træer. Dermed bliver skoven mere stabil og forberedes til storme og øvrige klimapåvirkninger. Skovbunden får en større lystilførsel, der giver mulighed for at give plads til den øvrige flora.

Skoven er PEFC-certificeret og dyrkes efter de forskrifter som certificeringen forskriver. Derfor vil der blive efterladt dødt ved i skoven.