Sidste chance for at søge tilskud fra Handicaprådets tilgængelighedspulje 2023

Publiceret 15-03-2023

Har du et godt projekt, der kan forbedre tilgængeligheden for borgere med handicap i Norddjurs Kommune, så er det nu, at du skal sende en ansøgning til Handicaprådets tilgængelighedspulje.

Siden 2015 har det hvert år været muligt at søge midler til projekter, som forbedrer tilgængeligheden for borgere med handicap. Tilgængelighedspuljen udgør 91.500 kr. i 2023.

Fristen for at indsende ansøgninger er onsdag den 29. marts 2023.

Alle borgere såvel som virksomheder, foreninger og organisationer i Norddjurs Kommune kan ansøge om tilskud til tiltag, som forbedrer tilgængeligheden. Projekterne, som der søges tilskud til, skal enten komme mange til gode eller have en stor betydning for en mindre gruppe.

Ansøgningerne forventes færdigbehandlet i juni, og umiddelbart herefter vil bevilgede midler blive udbetalt.

Projektet skal kunne gennemføres i 2023.

Læs yderligere oplysninger samt den elektroniske ansøgningsskema

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Niels Erik Iversen, Formand for Handicaprådet i Norddjurs Kommune
Nielserik.iversen@outlook.dk
Tlf.: 40 46 94 80