Officiel åbning af Børnehuset Solstrålen

Publiceret 03-03-2023

Stigende befolkningstilvækst øger behovet for nye daginstitutioner i Norddjurs Kommune.

Slstrålen indvies.

Derfor var det en stor dag for børn, forældre og personale i Børnehuset Solstrålen, da de fredag d. 24/2-2023 officielt kunne indvie Børnehuset Solstrålen.

Indvielsen finder sted kort efter indflytning i de nyrenoverede lokaler, så børn og medarbejdere har haft tid til at finde på plads og undersøge de nye omgivelser, som ligger midt i naturen med legeplads og åbne området ud mod marker og udsigt ud over Kattegat.

Hos formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Aleksander Myrhøj vækker den nye daginstitution begejstring.

“På noget der ligner rekordtid, er det lykkes for Område Grenaa at komme i mål med genetablering af dagpasning i Solstrålen, der i marts vil rumme 15 børn og 4 pædagoger. Det er imponerende og tilstrømningen af børn og de mange ansøgere til pædagogstillingerne i Solstrålen vidner om, at resultatet er mere end godkendt og at Solstrålen er attraktiv og indbydende for børn, forældre og personale.

Jeg vil gerne takke alle, der frem mod genåbningen har knoklet for at nyskabe rammerne for det gode børneliv og bidraget til at projektet lykkedes. Solstrålen er nu godt på vej til at blive det dagtilbud og den solstrålehistorie, der hele tiden har været potentiale til Ikke blot fordi den opfylder behovet for flere institutioner."

Natur og bevægelse er i fokus i Solstrålen

Fra vinduerne og de grønne områder har børnene og de ansatte udsigt til åbner marker, Grenaa og Kattegat.

"Både vi, forældre og børn er utroligt glade for resultatet. Jeg har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger om, hvor fantastisk det er, at Solstrålen er åbnet. Det er livsgivende at mærke energien når børnene er ude i vores store legeplads og grønne områder og det understøtter den ambition, vi har, om en daginstitution med fokus på sansemotorik, natur og bevægelse," fortæller afdelingsleder Anne Mette Holm.

Yderligere udvikling af dagtilbud i Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommunes dagtilbud spiller en unik rolle i forhold til at understøtte børns udvikling og trivsel.

Der er stor enighed om, at en tidlig indsats med god understøttelse af børns muligheder for trivsel og læring er nødvendig for at sikre en god start for alle børn i Norddjurs. I Børne- og Ungdomsudvalget er der fokus på, at kvaliteten i dagtilbuddene skal fastholdes og udvikles ved at lære af hinanden og være sammen om at skabe udvikling.

"I Norddjurs kommune skaber vi rammerne for det gode børneliv og her er luft og lys, natur og nærvær. I løbet af foråret opstartes en proces for yderligere udvikling af vores dagtilbud, hvor der på tværs af forældre, personale, forvaltning og politikere skal drøftes værdier, hverdagskvalitet og forudsætninger for at skabe endnu stærkere miljøer hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet," udtaler formand for Børne- og ungdomsudvalget Aleksander Myrhøj.

Fakta:

Norddjurs Kommune er inde i en særdeles positiv periode med vækst i antallet af 0-6-årige.

Børnehuset Solstrålen er Norddjurs Kommunes 18 kommunale daginstitution og har pr. 8/3-2023 15 børn indskrevet og 4 pædagoger ansat.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Aleksander Myrhøj, Udvalgsformand Børne- og Ungdomsudvalget
Mail: alekmy@norddjurs.dk
Tlf.nr: 23 82 33 54

Anne Mette Holm, afdelingsleder Område Grenaa
Mail: amh@norddjurs.dk
Tlf.nr: 24 64 05 27