Norddjurs Kommune vil gøre noget ved rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på social- og sundhedsområdet

Publiceret 02-03-2023

På fredag den 3. marts afholdes det første af i alt tre møder i § 17, stk. 4-udvalget om fastholdelse og rekruttering på social- og sundhedsområdet i Norddjurs Kommune.

Grafik: 17.4-udvalget

Udvalget og møderne har til formål at drøfte og komme med anbefalinger til konkrete løsninger på de rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer, som social- og sundhedsområdet står overfor. Med andre ord er det et klart signal om, at der med udvalgets arbejde i Norddjurs Kommune er et politisk ønske om at give tyngde og sætte fokus på udfordringerne, som man lokalt såvel som nationalt indenfor de kommende år står overfor. Udvalgets arbejde vil koncentrere sig om følgende fem temaer:

1. Uddannelse – før, under og efter
2. Tidlig interesse for fagene
3. Ledelse som fag
4. Fra ledighed til uddannelse til fastansættelse
5. Fastholdelse af medarbejdere

Mads Jensen, formand for Vokse- og Plejeudvalget og § 17, stk. 4-udvalget udtaler:

Jeg ser meget frem til sammen med de øvrige repræsentanter i udvalget at prioritere og arbejde med de udfordringer, som vores social- og sundhedsområde indenfor de kommende år står overfor. Vores arbejde kommer i forlængelse af gode initiativer, der allerede er igangsat, og som vi i udvalget skal videreudvikle på. Arbejdet skal ende ud i anbefalinger til løsninger, der skal styrke Norddjurs Kommunes omdømme, så både nuværende og kommende ansatte oplever Norddjurs Kommune som en attraktiv arbejdsplads, som medarbejder og ledere gerne vil søge hen til og blive hos.

Baggrund
Forligspartierne vedtog i forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2023 at nedsætte det midlertidige politiske udvalg på baggrund af, at der generelt i samfundet i disse år er store udfordringer med mangel på arbejdskraft og stigende opgavekompleksitet. Udvalget er sammensat af i alt 20 repræsentanter fra politiske udvalg, kommunens forvaltninger og eksterne samarbejdspartnere som f.eks. VIA, SOSU-skolen Randers, VidenDjurs, Dansk Sygeplejeråd og FOA. Udvalget har en forberedende og rådgivende funktion, og kan derfor ikke træffe beslutning om at iværksætte tiltag; men kan komme med anbefalinger til efterfølgende politisk behandling.