Glad borgerrådgiver gjorde status

Publiceret 20-03-2023

Siden 2012 har Norddjurs Kommune haft den uvildige borgerrådgiver Jesper Cortes som en slags borgernes ombudsmand. Ved seneste personalemøde i Arbejdsmarkedsafdelingen gjorde han status, da det kan være en god øvelse at få udefrakommendes blik på det man gør.

Jesper Cortes - borgerrådgiver
Borgerrådgiver Jesper Cortes

"Der er ikke meget, I kan gøre bedre."

Jesper Cortes berettede om en meget positiv udvikling:

”Det har været en fantastisk udvikling i de ti år, som jeg tager hatten af for og gerne vil rose.”

På grund af de gode resultater kommer borgerrådgiverne til at tage ”det hele et skridt op”, og vil i fremtiden kigge mere på de særlige socialretlige sagsbehandlingsregler, nemlig hurtigheds-, indragelselses- og helhedsprincippet (§3, §4 og §5).

Arbejdsmarkedsafdelingen takker Jesper for at komme forbi og give status, og vil fortsætte arbejdet med den gode sagsbehandling.

Kort om borgerrådgiver

Alle borgere i Norddjurs Kommune kan kontakte borgerrådgiveren, og det er gratis.

Borgerrådgiveren er ansat af kommunalbestyrelsen og er en rådgivnings- og klageinstans, som er uafhængig af kommunens administration.

Du kan henvende dig til Borgerrådgiveren uden at forvaltningen bliver orienteret om din henvendelse.

Læs mere om borgerrådgiveren her.