Vi står ”Sammen om et Grønt Norddjurs”

Publiceret 25-05-2023

Kampen for klimaet er i fuld gang, og de kommende år bliver afgørende - også i Norddjurs. Kommunalbestyrelsens godkendte i tirsdags Norddjurs Kommunes klimaplan, og med den er kursen lagt i Norddjurs. Nu er det tid til handling.

Norddjurs Kommunes klimaplan hedder "Sammen om et Grønt Norddjurs". Navnet understreger, at Kommunalbestyrelsen nu har lagt en samlet plan for, hvordan kommunen i et tæt samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger vil arbejde frem mod at gøre Norddjurs Kommune klimaneutral senest i 2050.

Hvor skal vi nå hen

Norddjurs Kommune arbejder nu endnu mere målrettet med at begrænse udledningen af CO2 og gøre kommunen modstandsdygtig overfor klimaforandringerne. Mere præcist er det Norddjurs Kommunes mål at opnå følgende:

  • 70 % reduktion af kommunens CO2-udledning i 2030 i forhold til udledningen i 1990
  • Netto-nul CO2-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050
  • Kommunen tilpasser sig klimaforandringerne og fremtidssikrer natur og byer senest i 2050.

Grund til stolthed

Ifølge borgmester Kasper Juncher Bjerregaard er klimaplanen et afgørende skridt i den grønne omstilling i Norddjurs Kommune:

"Vi er stolte af den plan, der er lagt for Norddjurs Kommune. Som aktør i det nationale klimaprojekt DK2020 forpligter vi os sammen med de fleste andre kommuner og følger i fodsporene på et netværk af verdens største og mest klimaambitiøse byer. Det er vi stolte af, men vi ved også godt, at det forpligter."

Konkret forpligter Norddjurs Kommune sig til at leve op til Parisaftalens målsætninger og til at følge den vedtagne klimaplan. Vær dog opmærksom på, at handlingerne i klimaplanen ikke rækker til, at Norddjurs Kommune kan opnå målet om 70 % reduktion i 2023 og CO2-neutralitet i 2050.

For at komme helt i mål er vi afhængige af både teknologisk udvikling og af, at der udføres målrettede indsatser indenfor energi, landbrug og transport.

Også hos formand for Miljø- og Teknikudvalget Niels Ole Birk er der stolthed over at have nået en så vigtig milepæl. Niels Ole Birk udtaler på udvalgets vegne:

"Med denne plan har Kommunalbestyrelsen skabt det stærkest mulige fundament for grønne forandringer i hele kommunen, både hvad angår kommunen som virksomhed, men også i forhold til det samarbejde, vi skal have med vores borgere, foreninger og andre relevante aktører i klimaindsatsen. Det skal være let at vælge den grønne løsning, og den udvikling kommer klimaplanen til at understøtte."

Klimaet er en fælles opgave

Det særlige ved den klimaplan, som Norddjurs Kommune har udarbejdet, er, at alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal adresseres. Det gælder blandt andet områder som energi, transport, landbrug, affald, uddannelse og kommunen som virksomhed. Kommunen har en rolle ved fx at understøtte og indgå i nye partnerskaber.

Som det andet vigtige ben i klimaplanen gives der konkrete bud på, hvordan kommunen tilpasser sig klimaforandringerne, hvor blandt andet udfordringerne omkring stigende vandstand og hyppigere oversvømmelser skal håndteres.

For at nå i mål er det nødvendigt, at alle bakker op, så klimaet bliver tænkt ind i alle beslutninger i såvel kommunen som samfundet generelt. Tværgående samarbejde er nødvendigt, for at den grønne omstilling kan speedes op og målene indfris i tide.

Læs mere i Norddjurs Kommunes klimaplan "Sammen om et Grønt Norddjurs".

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Kasper Juncher Bjerregaard, borgmester Norddjurs Kommune
Mail: kjb@norddjurs.dk
Mobil: 51 23 86 14

Niels Ole Birk, formand for Miljø- og Teknikudvalget
Mail: nobn@norddjurs.dk
Mobil: 21 67 03 15

Ulrik Christensen, byg- og miljøchef
Mail: uc@norddjurs.dk
Mobil: 20 31 07 82