Lokal erhvervsservice hjælper små virksomheder i gang med CO2-beregning

Publiceret 11-05-2023

Fra år 2026 påvirker nye EU-regler om CO2 beregning også mindre virksomheder.

Til infomøde 7. juni er der hjælp at hente, så det bliver mere overskueligt for virksomhederne at komme i gang med klima- og CSR-rapportering.

Fra 2026 stiller EU’s direktiv om klimaregnskab krav til større virksomheder om at rapportere på hele det sociale og miljømæssige område. Det betyder, at også mindre virksomheder kan risikere skulle rapportere bæredygtighedsdata, hvis de vil have større kunder.

Men der er hjælp at hente. Blandt andet ved informations- og vejledningsmøde 7. juni, som Norddjurs Kommune Erhverv arrangerer. Og den hjælp er kærkommen:

”Det lyder spændende, for alle os små firmaer på 2-3 mand er slet ikke gearet til den slags. Vi har nok i at arbejde, og alt det med bogføring om grønt regnskab vil vi gerne have hjælp til at komme i gang med. For små virksomheder som os har ikke tid til at følge med i den slags,” siger Ivar Rasmussen fra Auning Malerfirma.

Netop den slags udfordringer Auning Malerfirma beskriver, skal mødet hjælpe med. Det fortæller Stinne Thorsen Kvorning, formand for Erhvervsudvalget i Norddjurs Kommune:

"Det er min opfattelse, at langt de fleste virksomheder rigtig gerne vil være en del af den grønne omstilling. Men de føler sig ikke gearet til de administrative krav. Derfor ser jeg det som en kærkommen håndsrækning, at vi i Norddjurs tilbyder virksomhederne denne hjælp. Og jeg håber, de vil tage godt imod det, vores erhvervsservice tilbyder her."

Til informationsmødet fortæller virksomheden Lemming Hegn om, hvordan de kom i gang med deres klimaregnskab.

Norddjurs Kommune holder oplæg om kommunens klimaplan, og konsulenthuset Viegand Maagøe klæder deltagerne på med viden om klima og miljø-påvirknings dokumentation.

Til sidst fortæller Erhvervshus Midtjylland om flere muligheder for økonomisk tilskud til at komme i gang med de grønne krav.

Gå-hjem informationsmødet holdes i avXpertens lokaler, en lokal virksomhed der også selv er i fuld gang med at forberede sig på at lave klimaregnskaber.

Bente Hedegaard, næstformanden i Erhvervsudvalget, har været meget engageret i mødets planlægning og udtaler:

"Fremtidens grønne krav står malet på muren. Men den mur er også et springbræt til nye kunder i fremtiden. Så det er sund fornuft at forberede sig nu. Derfor håber jeg at mange virksomheder møder op, og bruger hjælpen fra kommunens erhvervsservice.”

Tilbuddet henvender sig til alle virksomheder i Norddjurs Kommune.

Faktaboks:

Gratis gå-hjem møde om nye grønne regnskabsregler
Onsdag d. 7. juni kl 15-17
Hos avXperten, Teknologivej 15, Grenaa

Tilmelding på www.norddjurskommuneerhverv.dk/events

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Stinne Thorsen Kvorning, fmd. Erhvervsudvalget Norddjurs Kommune
stkv@norddjurs.dk
28 25 60 24

Bente Hedegaard, næstformand Erhvervsudvalget Norddjurs Kommune
bh@norddjurs.dk
24 44 17 39

Ivar Rasmussen, Auning Malerfirma
20 86 72 92

På billedet: Ivar Rasmussen fra Auning Malerfirma.