Startskuddet til en grønnere fremtid

Publiceret 28-06-2023

Norddjurs Kommunes klimaplan "Sammen om et Grønt Norddjurs" er nu endeligt godkendt med dens ambitiøse målsætninger om, at kommunen skal være klimaneutral og modstandsdygtig over for klimaforandringerne senest i 2050.

Oversvømmelse i Grenaa

I maj 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens klimaplan, og i sidste uge blev den også godkendt af det internationale bynetværk C40 og CONCITO.

Dermed er klimaplanen klar til at blive realiseret. Som navnet - "Sammen om et Grønt Norddjurs" - understreger, vil det ske i tæt samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder.

Hvad sigter vi imod

Klimaplanen giver et samlet overblik over klimaindsatsen for hele kommunen, og den indeholder adskillige mål for den fælles indsats mod en grønnere fremtid. Mere præcist er det Norddjurs Kommunes mål at opnå følgende:

  • 70 % reduktion af kommunens CO2-udledning i 2030 i forhold til udledningen i 1990
  • Netto-nul CO2-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050
  • Kommunen tilpasser sig klimaforandringerne og fremtidssikrer natur og byer senest i 2050.

En plan med ambitiøse mål

Ifølge borgmester Kasper Juncher Bjerregaard er klimaplanen et afgørende skridt i den grønne omstilling i Norddjurs Kommune:

"Denne godkendelse fra C40 er en anerkendelse af vores ambitioner og forpligtelse til at skabe en grønnere og mere modstandsdygtig kommune. Vi vil arbejde hårdt for at implementere vores klimaplan og få udført de 97 konkrete handlinger, som er indarbejdet i den."

Kasper Juncher Bjerregaard fortsætter:

"Norddjurs Kommunes borgere kan godt være stolte. Nu ved vi med sikkerhed, at vores lokale klimaplan har en kvalitet og nogle mål, som lever op til det høje ambitionsniveau, som er nødvendigt, når man som Norddjurs Kommune tager klimaudfordringerne seriøst."

Vi løfter i flok

Også formand for Miljø- og Teknikudvalget Niels Ole Birk udtrykker glæde over, at kommunens klimaplan er sluppet gennem C40-netværkets nåleøje. Niels Ole Birk udtaler på udvalgets vegne:

"Nu skal kommunen, borgerne og erhvervslivet i Norddjurs sætte handling bag ordene, og det skal vi gøre i fællesskab. Mange borgere er optaget af, hvordan de kan leve mere klimavenligt, og ude i virksomhederne bliver der også arbejdet seriøst med forskellige klimatiltag."

For at nå i mål er det nødvendigt, at alle bidrager og tænker klimavenlige løsninger ind flest mulige steder. Det er vigtigt, at alle samarbejder, så vi i fællesskab kan skabe et Grønt Norddjurs og sikre en bæredygtig fremtid for alle.

Klik her for at læse Norddjurs Kommunes klimaplan "Sammen om et Grønt Norddjurs".

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Kasper Juncher Bjerregaard, borgmester Norddjurs Kommune
Mail: kjb@norddjurs.dk
Mobil: 51 23 86 14

Niels Ole Birk, formand for Miljø- og Teknikudvalget
Mail: nobn@norddjurs.dk
Mobil: 21 67 03 15

Ulrik Christensen, byg- og miljøchef
Mail: uc@norddjurs.dk
Mobil: 20 31 07 82