RO PÅ - en ny retning for udskolingen i Norddjurs

Publiceret 27-06-2023

'Ro på, Tro på, En vej at gå' er titlen på en ny ramme for udskolingen i Norddjurs Kommune, som Børne- og Ungdomsudvalget netop har behandlet på deres seneste møde.

Rammen sætter en ny retning for folkeskolens ældste klasser, og den tager afsæt i de unges egne ønsker og drømme for et godt skole- og ungdomsliv.

"Det er en ny retning for vores udskoling, med de unge og for de unge. Den oser langt væk af professionel kærlighed til de unge, og til at skolen skal være et dejligt sted at være," udtaler Aleksander Myrhøj, formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Hvad siger de unge selv?

Ønsket om en ny fælles ramme for folkeskolens ældste klasser kom fra udskolingslederne, og arbejdet blev indledt med at spørge de unge i Norddjurs om deres ønsker og drømme for et godt skole- og ungdomsliv.

"Vi har spurgt eksperterne, de unge selv, og det er tydeligt, at de har været med til at sætte retningen i rammen," udtaler Aleksander Myrhøj og tilføjer:

"Det er imponerende, så meget livsvisdom de unge har budt ind med. Det tegner lyst for fremtiden."

Ro på, Tro på, En vej at gå

Under overskrifterne 'Ro på, Tro på, En vej at gå' kommer rammen omkring de udfordringer, som udskolingen bøvler med, ikke bare i Norddjurs, men i hele Danmark. Rammen sætter en ambitiøs retning for en skoledag, hvor eleverne trives, færre keder sig, og hvor lysten til at lære og oplevelsen af at alle kan lykkes, er i højsæde.

Rammen er resultatet af en lang inddragende proces, hvor forældre, medarbejdere og repræsentanter fra lokale ungdomsuddannelser, kultur, fritid og erhvervsliv samt politikere har givet deres input til fremtidens udskoling i Norddjurs Kommune.

'Ro på, Tro på, En vej at gå' blev behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 22. juni og behandles endeligt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til august.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Anna Bang Sinnbeck
Konstitueret skole- og dagtilbudschef
Tlf.: 30 31 05 74
Mail: abs@norddjurs.dk

Aleksander Myrhøj
Udvalgsformand, Børne- og Ungdomsudvalget
Tlf.:  23 82 33 54
Mail: alekmy@norddjurs.dk