Handicaprådets tilgængelighedspulje 2023 er tildelt

Publiceret 06-06-2023

Norddjurs Kommune øger tilgængelighed for borgere med handicap.

Med Handicaprådets tilgængelighedspulje gives der årligt tilskud til projekter, der forbedrer handicappede borgers adgang til kultur, sports- og fritidsaktiviteter i Norddjurs. Puljen har været uddelt siden 2015 og udgør i år 91.500 kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 23. maj 2023 at imødekomme Handicaprådets indstilling, hvorved fire ansøgninger har fået tilskud til projekter, der øger den fysiske tilgængelighed.

”Det er vigtigt, at sikre tilgængelighed, da det er en forudsætning for at alle kan få adgang og glæde af de tilbud og aktiviteter, der tilbydes,” udtaler Niels Erik Frisk Iversen, formand for Handicaprådet, der er glad for at kunne være med at støtte projekterne.

Der gives tilskud til følgende:

  • Det Grønne Museum
  • Trustrup Ålsrode Idrætsforening
  • Lyngby og Omegns Skyttekreds
  • Dronningens Ferieby

Midlerne skal blandt andet medfinansiere ny belægning og trin ved hovedindgangen til Det Grønne Museum i Auning, etablering af handicaplift til cafeteria i sportshal, forbedring af sportslige faciliteter såvel som tilgængeligheden for gangbesværede skytter i Lyngby og Omegns Skyttekreds. Dronningens Ferieby fik midler til at sikre kørestolsadgangen fra Ringvejen ud mod lystbådshavnen i Grenaa.

Afslutningsvis fastslår Niels Erik Frisk Iversen: ”Det er positivt, at vi med disse midler kan øge og forbedre den fysiske tilgængelighed i Kommunen."

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Niels Erik Frisk Iversen, formand for Handicaprådet
Nielserik.iversen@outlook.dk
Tlf.: 40 46 94 80