Afbrændingsforbuddet er ophævet

Publiceret 27-06-2023

Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed ophæver med virkning fra den 27. juni kl. 12.00 afbrændingsforbuddet gældende for Norddjurs Kommune.

Afbrændingsforbuddet er desuden ophævet i Aarhus, Skanderborg, Odder (undtagen Tunø), Randers, Favrskov og Syddjurs kommuner.

Bemærk: Der er afbrændingsforbud på Anholt hele året rundt.

Beredskaberne opfordrer fortsat til agtpågivenhed og yderst forsigtig omgang med kulgrill og bål med videre. Anvendelse af ukrudtsbrændere frarådes.

De kommunalt fastsatte regler for afbrænding af haveaffald med videre gælder stadig. Det er derfor fortsat ikke tilladt at afbrænde haveaffald.

Beredskabernes anbefalinger:

  • Vær opmærksom på lokale eller permanente forbud mod afbrænding eller brug af åben ild

  • Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen

  • Hold altid afstand til bevoksning

  • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt

  • Brug kun åben ild i stille vejr

  • Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild

  • Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand

  • Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation

  • Parker aldrig din bil i høj, tør vegetation

  • Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude.