Høring om Norddjurs Kommunes Plan- og udviklingsstrategi

Publiceret 13-07-2023

Fra den 1. august til og med den 1. oktober 2023 kan man som borger, organisation og forening komme med sit input til revisionen af Norddjurs Kommunes Plan- og udviklingsstrategi.

Strategien er en politisk, langsigtet strategi, der sætter retning for den overordnede strategiske udvikling af kommunen. Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse har besluttet at revidere Plan- og udviklingsstrategien for bedre at kunne navigere i nogle af de helt store, langsigtede spørgsmål om kommunens fremtid og arealanvendelse.

Høringsperiode

Alle kan læse og kommentere på Plan- og udviklingsstrategien i den åbne høringsperiode, før den lægges op til endelig politisk vedtagelse til november.

Høringsperioden løber fra den 1. august til og med den 1. oktober 2023, hvor man som borger kan bidrage til arbejdet med strategien ved at gå ind på kommunens hjemmesiden og sende sit input Aktuelle offentliggørelser og høringer (norddjurs.dk)

Revisionen af Plan- og udviklingsstrategien

Revisionen af Plan- og udviklingsstrategien er udarbejdet på baggrund af drøftelser på temamøde for Kommunalbestyrelsen, møder i de fire bybånd og drøftelser med en række interessenter. Særligt har tre temaer fået en større opmærksomhed og været genstand for en skærpelse i revisionen af Plan- og udviklingsstrategien. Det gælder følgende:

  • Natur; som en central prioritering i kommunens budgetaftale 2023-2026.

  • Prioritering af arealer; som konkret realiseret i kommuneplaner og aktualiseres i f.eks. placering af VE-anlæg på land og i Kattegat.

  • Den grønne omstilling; som sikrer en klimatilpasset kommune. Den grønne omstilling har fokus ind i både naturtemaet og prioritering af arealer.

Som afsæt for den politiske drøftelse af revisionens temaer har der desuden været dialog med en række interessenter i forhold til visioner, potentialer og dilemmaer.