Enslevgården: Nu skal der bygges lækker outdoorhule

Publiceret 05-07-2023

Kommunalbestyrelsen vælger fuld løsning, der tilgodeser alle brugergrupper. Samtidig er der stillet midlertidigt toilet op hele sommeren.

Visualisering af opholdsområde fra Arkikon.

Lystfiskere, sheltersovere, skoleklasser og alle andre på udflugt ved Enslevgården kan godt begynde at glæde sig. Kommunalbestyrelsen vedtog på sidste møde at gå med den fulde løsning for Enslevgårdområdet, så det nye toilet-madpakke-opholdshus kan rumme flest muligt mennesker i de bedste opholds-omgivelser.

I det nye hus kan man komme i udeskole, golfspillere kan tage et hvil ligesom lystfiskere kan kokkerere fangsten i udekøkkenet. Pengene blev fundet i 2023 budgettet, og aftalen med entreprenøren er netop underskrevet, så huset står færdigt inden årets udgang.

Det glæder Allan Gjersbøl Jørgensen, formand Kultur- og Fritidsudvalget Norddjurs Kommune:

”Huset er blevet vendt og drejet efter gode dialogmøder mellem borgere, forvaltning, arkitekter og politikere, så vi har skabt et stærkt kompromis ud fra alles ønsker. Blodbøgen bliver bevaret, mursten genbrugt og ikke ét træ fældet. Det er bare skønt og viser hvor gode vi er, når vi arbejder sammen.”

Sundhedsskolen er en af de af flittige bruger af stedet, da borgere med let til moderat depression har stor gavn af ture derud. Derfor glæder de sig også til at kunne bruge det nye hus, fortæller Pia Lykke-Bertelsen fra Sundhedsskolen:

”Naturen er en stor og vigtig del af rehabilitering, så vi ser med det nye hus frem til at kunne være nær den i endnu større omfang.”

De bærende søjler bevarer historien

Ved nedrivningen af den gamle og nedslidte Enslevgård blev der reddet 26m² teglsten fra facaderne. De oprensede mursten er gjort klar til genanvendelse, og de kommer til at indgå som en synlig del af den nye bygnings fire bærende hjørnesøjler.

Andre detaljer på bygningen har en mere praktisk karakter, eksempelvis er der fra starten itænkt udekøkken og depotrum, som brugerne har efterspurgt.

Det lokale arkitektfirma Arkikon har tegnet bygningen, og inddraget brugerne i processen. Efter et af dialogmøderne blev det også besluttet at dreje huset 90 grader, så de madpakkespisende får udsigt direkte ned til åen.

Genrejsning af godt område

Enslevgård området har i mange år været et yndet besøgsmål for fritidslivet, turister, foreninger og forskellige kommunale tilbud som sundhedshuset og skole-dagtilbud.

De tidligere gårdbygninger var dog meget nedslidte, nogle steder næsten farlige. Derfor skulle de rives ned. Med den nye facilitetsbygning bliver området igen attraktiv for outdoor-aktiviteter, overnatning, friluftsliv, golf, kano- og bådaktiviteter m.m.

Grenaa Naturskole har sammen med kajakklubben allerede sat en ny flydebro op med økonomisk støtte fra kommunen, så adgangen til vandet bliver bedre.

Nedrivning af de gamle bygninger kostede lige over en million kroner, og med en pris på omtrent 1,8 millioner kroner for opførelsen af det nye madpakke-opholds-toilethus bliver den samlede udgift lige under 3 millioner kroner.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Allan Gjersbøl Jørgensen, fmd. Kultur- og fritidsudvalget i Norddjurs Kommune.
agj@norddjurs.dk
29 43 49 44

Pia Lykke-Bertelsen, Fysioterapeut og sundhedsfaglig konsulent ved Sundhedsskolen
pily@norddjurs.dk
20 55 67 46

Theis Kaas Pedersen, Fritidskonsulent, Norddjurs Kommune
thkp@norddjurs.dk
89 59 40 83