Norddjurs Kommune erkender fejl i aflysning af rengøring

Publiceret 20-01-2023
Norddjurs Kommunes logo.

Norddjurs Kommune har siden COVID-19 og med en politisk beslutning i december 2021 anvendt en midlertidig nødlovgivning, som giver kommunen mulighed for at aflyse rengøringsbesøg, klippekortsydelser samt reducere timer til afløsning af pårørende til borgere i hjemmeplejen i Norddjurs. En praksis som kommunen efterfølgende har konstateret, de ikke har haft lovhjemmel til.

I december 2021 traf Norddjurs Kommune beslutning om et midlertidigt fleksibelt serviceniveau. Kommunen godkendte hermed muligheden for aflysning af rengøring i hjemmeplejen, klippekortsydelser samt reduktion i timeantallet, hvor pårørende kan afløses. Aflysningerne skete med henvisning til rekrutteringsudfordringer og personalemangel pga. COVID-19.

Norddjurs Kommune har efterfølgende konstateret, at beslutningen desværre er blevet truffet på et forkert grundlag. Beslutningen tager nemlig udgangspunkt i en midlertidig nødlovgivning på ældreområdet, der blev indført under Corona-pandemien, og som efterfølgende blev ophævet den 1. marts 2021.

Når Norddjurs Kommune bevilger en borger rengøring, sker det på baggrund af en konkret og individuel vurdering efter Servicelovens § 83 og samtidig i overensstemmelse med det kommunale serviceniveau.

Udgangspunktet er derfor, at en kommunal rengøring ikke kan aflyses, uden at der tilbydes en erstatningsrengøring snarest derefter. Undtagelsen er, når der foreligger en ”nødlovgivning”, som der gjorde under Corona-pandemien. En sådan lovgivning er midlertidig, og muligheden for aflysning af en rengøring uden erstatningsrengøring, vil kun gælde i den midlertidige periode, og kun efter individuelt vurderede afgørelser.

Formand for Voksen- og Plejeudvalget Mads Jensen udtaler:

"I december 2021 var der udbredt Covid-19 smitte i Norddjurs Kommune og kombineret med rekrutteringsudfordringer var der stor personalemangel på ældreområdet. Derfor traf vi politisk en beslutning om et midlertidigt fleksibelt serviceniveau. Nu kan vi desværre konstatere, at beslutningen blev truffet på et forkert lovgrundlag. Det vil jeg gerne beklage overfor de berørte borgere, der selvfølgelig skal have den ydelse, de er visiteret til og dermed har krav på."

Berørte borgere

Norddjurs Kommune har ikke det fulde overblik over, hvor mange borgere, der har været berørt af aflyste besøg i hele perioden, men der er foretaget en gennemgang af data for perioden september 2022 til december 2022. På baggrund af individuelle vurderinger af borgere i hjemmeplejen har Norddjurs Kommune aflyst 2,2% af de planlagte rengøringer og 3,5% af planlagte afløsninger af pårørende.

I perioden fra 1. september til 1. november har kommunen desuden aflyst 0,6% af de planlagte ydelser via klippekortordningen. Klippekortsydelsen blev i hjemmeplejen afskaffet med virkning 1. november 2022.

Der vil fra Norddjurs Kommunes side inden for kort tid blive taget kontakt til berørte borgere.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Mads Jensen, formand for Voksen- og Plejeudvalget
Norddjurs Kommune
Mail: mj@norddjurs.dk
Tlf. 23 83 21 40