Skovpleje ved Glesborg Plejecenter

Publiceret 07-02-2023

Norddjurs Kommune gennemfører i den kommende tid en pleje af skoven ved Glesborg Plejecenter.

I de ca. 2 dage arbejdet pågår, vil der være fri adgang til arealet, men du skal holde en sikkerhedsafstand på 50 meter til de arbejdende maskiner. Efter endt arbejde vil eventuelle skader på stisystemet blive retableret.

Med jævne mellemrum er det nødvendigt at tynde skoven ud, således vi kan lægge tilvæksten på de sundeste træer. Dermed bliver skoven mere stabil og forberedes til storme og øvrige klimapåvirkninger. Skovbunden får en større lys-tilførelse, der giver mulighed for at give plads til den øvrige flora.

Skoven er PEFC-certificeret og dyrkes efter de forskrifter, som certificeringen forskriver. Der vil således blive efterladt dødt ved i skoven.

De skovede effekter bruges til: Konstruktionstræ, emballagetræ, cellulose og energitræ.

Læs mere om, hvordan vi drifter de offentlige skove på Drift af offentlige skove.