Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Publiceret 19-02-2023

Den 12. januar modtog Norddjurs Kommune et påbud fra Arbejdstilsynet om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø i kommunaldirektørens sekretariat.

Denne undersøgelse skal varetages af en ekstern autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Afgørelsen er tilgået Borgmester og Kommunaldirektør den 19. januar, hvorefter Borgmesteren den 23. januar nedsatte en styregruppe med henblik på at efterkomme Arbejdstilsynets påbud.

”Vi har i Økonomiudvalget en fælles ambition om, at Norddjurs Kommune skal være en god arbejdsplads og tager naturligvis Arbejdstilsynets påbud yderst alvorligt. Vi har stort fokus på at få undersøgt sagen grundigt, og det er et flertal i Økonomiudvalgets vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt for undersøgelsen og de involverede parter, at kommunaldirektøren ikke er til stede så længe den er i gang,” siger borgmester Kasper Bjerregaard.

Et flertal i Økonomiudvalget i Norddjurs kommune besluttede på et ekstraordinært møde i dag at fritage kommunaldirektøren fra tjeneste.

Der er indgået aftale med rådgivningsfirmaet, der skal gennemføre undersøgelsen, og arbejdet med undersøgelsen igangsættes i uge 8.

Kontakt:

Borgmester Kasper Bjerregaard 51 23 86 14.