Hvordan udvikler og fremtidssikrer vi hallerne i Norddjurs?

Publiceret 13-12-2023

De selvejende haller i Norddjurs skal have rammer, der ruster dem til fremtiden.

Derfor begynder Norddjurs Kommune sammen med hallerne en udviklingsproces, som alle interesserede kan deltage i. Den første offentlige workshop holdes 30. januar 2024

"Vi ønsker at skabe bæredygtige rammer for fremtidens haller, så vi kan fastholde dem i gode og aktive lokalsamfund. Samtidig skal de selvejende haller have et afklaret økonomisk grundlag, så de ved, hvad de har at gøre med," forklarer Sebastian Grauert, Næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget i Norddjurs Kommune.

Hele processen kommer til at foregå i tæt dialog mellem brugere, haller, kommune og Idrættens Udviklingscenter, som har erfaring med lignende udviklingsopgaver andre steder i landet. Som forberedelse til den første workshop kommer Idrættens Udviklingscenter forbi alle haller for at få deres input.

Parløb

En del af arbejdet bliver blandt andet at klarlægge: hvad halfaciliteterne kan i fremtiden, hvordan det passer med idræts- og motionsvaner, samt hvordan man kan skabe rammer om en bæredygtig drift.

Og det arbejde kommer til at foregå som parløb, understreger Allan Gjersbøl Jørgensen, formand Kultur- og Fritidsudvalget i Norddjurs Kommune:

"Det her er noget vi gør sammen, med bred politisk opbakning og i tæt dialog med hallerne. Det er både en udviklingsproces og et grundlag for at kunne træffe beslutning om fremtidens rammer om de selvejende haller. Ønsket er en proces, hvor alle interessenter inddrages, så modellen bliver et solidt grundlag for fremtidens faciliteter."

Håbet er at komme frem til rammer, som sikrer mulighed for lokal udvikling, god udnyttelse af hallernes kapacitet, en større gennemskuelighed og mindre bureaukrati i det daglige. Hvad det konkret betyder, afdækker processen frem til efteråret 2024, hvor processen forventes færdigt og der kan træffes beslutninger om den endelige form på en ny model for tilskud.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Theis Kaas Pedersen, fritidskonsulent Norddjurs Kommune
THKP@NORDDJURS.DK
23 47 02 64

Allan Gjersbøl Jørgensen, formand Kultur- og Fritidsudvalget Norddjurs Kommune
29 43 49 44
agj@norddjurs.dk

Sebastian Grauert, næstformand Kultur- og Fritidsudvalget Norddjurs Kommune
26 29 79 16
srmg@norddjurs.dk