Grundlovsceremoni

Publiceret 07-12-2023

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Dannebrog

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Næste ceremoni bliver den 18. marts 2024 kl. 14.00.

Tilmelding kan ske fra den 15. februar til den 4. marts 2024.

Tilmelding sker ved at skrive en mail via den digitale postkasse til Norddjurs Kommune.

I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til grundlovsceremoni”.

I mailen bedes du oplyse:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Antal gæster

Alternativt kan tilmelding ske ved at ringe til telefon 89 59 11 05 eller 89 59 12 02 med ovenstående oplysninger.

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto.

Det skal være en af de tre nedenfor:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Ved ceremonien vil du møde repræsentanter fra Norddjurs Kommune.