Forsamlingshuse - søg hjælp til forbedringer senest 1. februar

Publiceret 22-12-2023

De seneste år med corona-nedlukninger og stigende energipriser har været hårde for forsamlingshusene. Derfor har Norddjurs Kommune afsat 300.000 kr. til ejendomsforbedringer og udskiftning af inventar. Pengene skal søges senest 1. februar.

Forsamlingshusene er dygtige til at søge midler hos forskellige fonde. Alligevel er flere pressede på driften og kunne bruge hjælp til forskellige forbedringer. Nu kommer der en ekstra hjælpende hånd fra Norddjurs Kommune.

På kommunens budget for 2024 har politikerne afsat 300.000 kr. til en forsamlingshuspulje. Kultur- og fritidsudvalget behandlede på deres møde 19. december retningslinjerne for puljen, der nu er åben for ansøgninger.

Retningslinjer for forsamlingshuspulje 2024

  • Der kan maximalt gives 75 % i tilskud til ejendoms- og energiforbedringer
  • Frivilligtimer kan ikke indgå som medfinansiering
  • Tilskuddet udbetales, når ejendoms- og energiforbedringer er gennemført
  • Ansøgningsfrist er 1. februar. Evt. resterende midler kan søges løbende derefter
  • Der gives tilskud til ejendomsforbedringer og udskiftning af inventar
  • Der udmøntes tilskud af minimum 25.000 kr.

Praktisk om ansøgninger

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Projekttitel
  • Oplysninger: Forsamlingshuset navn, cvr. nr., projektansvarlig og kontaktoplysninger
  • Beskrivelse af projektet
  • Budget

Ansøgningen indsendes på mail til jsuh@norddjurs.dk senest 1. februar 2024.

Kultur- og fritidsudvalget behandler indkomne ansøgninger på mødet 5. marts, hvorefter ansøgere modtager tilsagn eller afslag.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jesper Stubsgaard Holst, Landdistrikts- og udviklingskonsulent, Norddjurs Kommune
JSUH@NORDDJURS.DK
22 61 78 24