Borgmesteren deltager i FN’s klimatopmøde

Publiceret 01-12-2023

Når verdens ledere mødes til FN’s klimatopmøde COP28 i Dubai i december, er deltagerkredsen som noget nyt udvidet med udvalgte lokale ledere fra hele verden. Blandt dem er Norddjurs Kommunes borgmester Kasper Bjerregaard.

Borgmester Kasper Juncher Bjerregaard

Anledningen er det helt nye forum Local Climate Action Summit, som er nedsat på foranledning af New Yorks tidligere borgmester Michael Bloomberg og Sultan Ahmed Al Jaber, som er præsident for klimatopmødet.

Formålet med forummet at samle lokale klimaledere - borgmestre, guvernører, virksomheder og ikke-statslige organisationer - som i stigende grad er vigtige i forhold til at hjælpe nationale regeringer med at nå deres mål for at reducere udledningerne.

Norddjurs er blandt de danske deltagere

Borgmester Kasper Bjerregaard er glad for at have modtaget en invitation til klimatopmødet.

”Ved at deltage i klimatopmødet får jeg lejlighed til at dele de resultater og erfaringer, som vi har fra klimaarbejdet i Norddjurs Kommune. Erfaringer fra en kommune som vores er både relevante og interessante i en international sammenhæng. Jeg får mulighed for at indgå i dialog med andre borgmestre og virksomheder og kan trække værdifuld viden med hjem til klimaindsatsen i Norddjurs.”

Næsten alle danske kommuner har udarbejdet en klimaplan, som definerer, hvordan kommunerne bliver klimaneutrale og klimarobuste senest i 2050. Norddjurs Kommunes klimaplan blev godkendt i juni 2023, og den indeholder konkrete klimahandlinger, som er nødvendige at gennemføre for at skabe en grønnere og mere klimarobust kommune.

Kasper Bjerregaard ser frem til at være med til at udbrede viden om de danske klimaplaner. ”Måden hvorpå kommunerne i Danmark ad frivillighedens vej har udarbejdet klimaplaner og klimahandlinger er unik. Vi skal derudover involvere borgere, virksomheder og civilsamfundet i implementeringen, og det kan tjene som inspiration for andre byer, kommuner og lande”.

Opbakning til klimatopmødet fra FN’s generalsekretær

António Guterres, som er FN’s generalsekretær, bakker op om det nye forum for lokale klimaledere.

Det er i byerne, at klimakampen i store træk vil blive vundet eller tabt," udtaler FN's generalsekretær António Guterres. ”Vi skal alle skubbe på, så arbejdet går hurtigere, og vi når længere. Vi skal fortsætte med at samarbejde, tænke innovativt og hæve ambitionerne. Det er nødvendigt at mobilisere og ruste lokale myndigheder med kompetencer og finansiering for at fremskynde handling på klimaområdet, hvis vi skal knække kurven over udledninger. Det er vigtigt, at vi når vores mål om 1,5 grader.”

Local Climate Action Summit finder sted 1. og 2. december 2023. De deltagende danske borgmestre får deres udgifter betalt af arrangørerne. Det er muligt at læse mere om dette nye forum samt om COP28 ved klik på dette link.

 

For mere information, kontakt:

Kasper Bjerregaard
Borgmester
Telefon:5123 8614
Lisette Bulig Thoustrup
Chef for Fællessekretariatet