Hjælp til slåning af rabatgræs

Publiceret 18-04-2023

Norddjurs Kommune tilbyder landbrugserhvervet at få klippet rabatgræs langs de offentlige veje ved frøgræsmarker.

Græs i rabat

Landmænd der ønsker at få slået rabatten langs deres frøgræsmarker skal inden 15. maj 2023 indsende deres anmodning.

Norddjurs Kommune hjælper med til at minimere risikoen for, pollen fra grøftekantsgræs spreder sig til marker med frøgræs.

”Henvender en frøavler sig, så klipper vi grøftekanten helt til bagkant inden frøspredningen af græsfrø fra grøftekanten til marken bliver et problem,” siger driftsplanlægger Kim J. Hansen. Han gør dog opmærksom på, at anmodningen skal komme inden 15. maj

Slåning af rabatgræs foregår udelukkende efter henvendelse fra de interesserede frøgræsavlere, idet der avles frøgræs på skiftende marker fra år til år. Derfor er det vigtigt at oplyse præcist, hvor marken ligger på et kort med en tydelig opstregning, af hvor der skal klippes, samt oplyse telefonnummer og mail.

"Det er også vigtigt, at sten og lignende fra vejrabatten fjernes, så maskinerne ikke ødelægges," siger Kim J. Hansen og pointerer, at synliggørelse af installationer som fx vandhydrater eller lignende skal ske, så der ikke efterfølgende bliver en sag omkring erstatning.

Du kan få hjælp ved at kontakte driftskontoret@norddjurs.dk inden d. 15. maj 2022, da rabatgræsset skal være klippet inden 2. juni.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Kim J. Hansen
driftskontoret@norddjurs.dk