Forbedret velkomst til nye virksomheder

Publiceret 17-04-2023

Sidste år bød Norddjurs Kommune velkommen til omtrent 80 nye virksomheder. I fremtiden bliver modtagelsen forbedret, så kommunen siger velkommen på en hurtigere og mere personlig måde.

Stinne Thorsen Kvorning, formand for Erhvervsudvalget

Blandt andet med bedre afklaring af virksomhedens behov i forbindelse med etableringen og med tættere opfølgning.

"Målet er at nyopstartede virksomheder får større kendskab til Norddjurs Kommune og de tilbud vi har til de erhvervsdrivende. Vi har en tydelig mission, det skal være attraktivt at drive virksomhed i Norddjurs, og derfor skal kommunen være de første til hurtigt at række ud", udtaler Stinne Thorsen Kvorning, fmd. Erhvervsudvalget Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommune har som inspiration kigget mod Morsø og Odder kommuner. Virksomhederne i de to kommuner har de sidste år har rapporteret om stor tilfredshed i Dansk Industris erhvervsklimamåling, særligt ift. information og dialog med kommunen. Forvaltningen går nu i gang med at udarbejde den nye velkomst.

Både til den mindste iværksætter og den store tilflytter

De fleste nye virksomheder i Norddjurs Kommune er iværksættere, og en mindre del flytter til fra andre kommuner. Sidste år bød kommunen således velkommen til 66 iværksættere og 10 tilflyttervirksomheder med mere end én ansat. Norddjurs Kommune har tilbud til begge typer virksomheder, og den forbedrede velkomst skal hjælpe med at synliggøre disse.

På lokale satellitkontorer i Auning og Grenaa Havn samt gennem hjemme- og virksomhedsbesøg tilbyder kommunens erhvervs- og virksomhedskonsulenter blandt andet hjælp og sparring til virksomhederne om opstart og udvikling. Virksomheder med mere personale har desuden en række tilbud ift. rekruttering, fastholdelse og opkvalificering.

Kommunen arbejder derudover på at udvikle det nuværende tilbud til de såkaldte ’før-startere’, der måske vil være iværksættere, men ikke har fået CVR-nummer og lignende.

Der er samlet afsat 140.000 kr. i år 2023 og 2024 til at forbedre modtagelsen af nye virksomheder.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Stinne Thorsen Kvorning, fmd. Erhvervsudvalget Norddjurs Kommune
stkv@norddjurs.dk
28 25 60 24

På billedet: Stinne Thorsen Kvorning, formand for Erhvervsudvalget.