Sti retableres hurtigst muligt

Publiceret 21-09-2022

Dele af Djurslandsstien mellem Bønnerup og Gjerrild skal retableres efter storm.

Djurslandsstien skal repareres

Som følge af stormen ”Malik”, som huserede i januar måned, blev dele af Djurslandsstien mellem Bønnerup og Gjerrild desværre skyllet i havet.

Norddjurs Kommunes driftsafdeling er opmærksom på problemet og arbejder på at få retableret stien hurtigst muligt.

Da stien ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, er det Kystdirektoratet, som er officiel myndighed.

Norddjurs Kommune har derfor sendt en dispensationsansøgning til Kystdirektoratet og afventer tilladelse derfra, før vi kan gå i gang med retableringen.